jaarverslag-topsporters-2017-cees

Cees Vervoorn over Een productief jaar en een nationale rol

Cees Vervoorn
Een productief jaar en een nationale rol

Lector Hogeschool van Amsterdam

“Het is fantastisch om te zien dat mensen door aangepaste sport ontdekken dat ze ook met een handicap heel veel kunnen. En mooi dat ze niet alleen hun eigen kracht ontdekken, maar ook anderen daarmee stimuleren”.

“In februari 2011 ging het lectoraat Topsport en Onderwijs van start. Inmiddels zijn we zes jaar bezig met het verbinden en verdiepen van sport, onderwijs en onderzoek. Vanuit de Hogeschool van Amsterdam hebben we veel interessante en belangrijke researchprojecten gedaan en samengewerkt met nationale en internationale organisaties. Het afgelopen jaar heeft het lectoraat ook een meer landelijke functie gekregen. Dat begon met het voorzitterschap van de schrijfgroep voor de Kennisagenda Sport en Bewegen, die in april 2016 is overhandigd aan de minister. Daarna heb ik dezelfde functie vervuld bij het opstellen van de onderzoeksroute Sport en Bewegen van de Nationale Wetenschapsagenda en werd het boegbeeld bij die route; de enige lector tussen de hoogleraren. Vanuit die nationale rol ben ik gevraagd om delegatieleider te zijn van een aantal overheidsmissies naar Brazilië en Japan, waar ik al vaker op werkbezoek ben geweest. Nu was ik medeverantwoordelijk voor de organisatie en de delegatie

In 2016 hebben we ook hard gewerkt aan de thema’s waar we al langer mee bezig zijn, zoals het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) en de Topsport Academie Amsterdam. We hebben weer vijf mooie lezingen georganiseerd, deze keer met het thema ‘Aangepaste Sport’.  Daarna volgde nog een heel bijzonder avontuur: een reis met studenten en docenten naar de Paralympische Spelen in Rio. Het was wederom een druk en productief jaar voor het lectoraat!”

De Nationale Wetenschapsagenda

De Nederlandse bevolking heeft bijna 12.000 vragen gesteld aan de wetenschap over allerlei zaken, behoeften en wensen. In de Wetenschapsagenda zijn deze vragen samengevat in 140 clustervragen. Vervolgens is de wetenschap uitgedaagd om daar antwoorden op te bedenken. Onderzoekers van universiteiten, universitair medische centra, hogescholen, instituten, Toegepast Onderzoekorganisaties (TO2), maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven hebben zich hierover gebogen. Het resultaat: 25 ambitieuze onderzoeksroutes, met verschillende clustervragen en de beste aanpak van de meest relevante kwesties. Vanuit de lectoraten Topsport en Onderwijs en Kracht van Sport hebben wij ook een onderzoeksroute voor sport en bewegen samengesteld. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet elke onderzoeksroute voldoen aan een aantal voorwaarden; je moet ervoor zorgen dat wetenschappelijk en hbo-onderwijs er allebei bij betrokken zijn, het moet natuurlijk over sport gaan en waar mogelijk moet er big data en data science aan gekoppeld zijn. Dat hebben we allemaal uitgewerkt in de sport en beweegroute. We hopen hiermee het kabinet ervan te overtuigen om extra te investeren in onderzoek voor sport en bewegen. Met meer structurele steun kunnen we complexere onderzoeken doen en de ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen echt verder brengen.

Het boek ‘Portfolio voor onderzoek en innovatie’ is een weerslag van de verschillende vraagstellingen en onderzoeksroutes.

 

boek-kracht-van-sport

KLIK HIER OM HET BOEK
TE DOWNLOADEN

cees-vervoorn-lectoraat-topsport-bladsites-online-magazine

 

Ook online is er informatie over de Wetenschapsagenda, clustervragen en onderzoeksroutes op http://www.wetenschapsagenda.nl/

AISS 2.0

In 2015 werd het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) geaccrediteerd als een van de drie onderzoeksinstituten in Nederland die voldoen aan allerlei kwaliteitscriteria. In 2016 hebben we verder gebouwd aan deze ontwikkeling en aan de volgende fase van de organisatie: AISS 2.0. We hebben een ambitieus plan naar 2020 opgesteld, dat erop neer komt dat we alle geledingen waarin wij actief zijn, en willen zijn, zichtbaar worden. We willen een stap naar voren maken. Daar hoort een effectievere organisatie bij, die sneller en adequater kan reageren op ontwikkelingen en kortere lijnen heeft richting de praktijk. Dat houdt onder andere in dat de vergaderfrequentie en samenstelling zijn veranderd en dat de coördinator van het frontoffice, Neal Damen, de organisatie directer kan aanspreken.

Vanuit deze versterkte organisatiestructuur willen we toewerken naar een groot research center dat niet alleen het AISS huisvest, maar ook partners en netwerkorganisaties die nu nog vaak naast elkaar werken. Door organisaties en disciplines meer te integreren kun je beter samenwerken en meer bereiken.

De Vrije Universiteit (VU) is bezig om te verkennen of in de toekomst een dergelijk centrum in het VU-kwartier kan worden ingericht: één gebouw met een concentratie van verschillende organisaties op het gebied van sport en bewegen en ruimte voor behandelingen, colleges en onderzoek.

De lezingenreeks

Hoe doe je aan (top)sport als je in een rolstoel zit, een gedragsstoornis hebt, doof of blind bent? In de lezingreeks ‘Kracht van Aangepaste Sport’  2016 stond de kracht van sport voor mensen met een beperking centraal. De lezingenreeks is goed bezocht door studenten en belangstellenden vanuit heel Nederland. Elke lezing was gekoppeld aan een handicap: niet-aangeboren hersenletsel, gedragsstoornis, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, visuele beperking en auditieve beperking.

De lezingen begonnen steeds met een videocolumn van Rita van Driel, programmamanager gehandicapensport bij NOC*NSF en bestuurslid bij het Internationaal Olympisch Comité.  De bezoekers kregen niet alleen meer te horen over de beperkingen en aanpassingen voor sporters met verschillende handicaps; de video liet ook beelden uit de praktijk zien en interviews met gehandicapte sporters.

De lezingen werden gepresenteerd door Marc de Hond, voormalig speler van het Nederlands rolstoelbasketbalteam, tv-presentator, theatermaker en schrijver. Voor elke lezing was er een wetenschapper uitgenodigd die informatie gaf over de kenmerken en achtergronden van (sporten met) verschillende aandoeningen. Er waren ook professionals die vertelden hoe zij in de sportpraktijk omgaan met mensen die een aandoening hebben. En er waren cases uit de praktijk. Met name deze verhalen kregen de mensen stil; bijvoorbeeld Lize Weerdenburg, de 28-jarige Nationale Ambassadeur en Global Messenger voor de Special Olympics. Lize vertelde over hoe zij met het syndroom van Down omgaat in haar leven, werk en sport. Ze liet onder andere foto’s zien waar ze met allerlei invloedrijke mensen op de foto staat; en een film waar ze een speech hield in een stadion met tienduizenden mensen, waaronder Michelle Obama. Lize vertelde dat ze er heel hard voor heeft geleerd. Ook de andere cases waren indrukwekkend en aangrijpend. Het was fantastisch om te zien wat de jonge sporters ondanks hun handicap allemaal doen; hoe ze het leven omarmen in plaats van verslagen bij de pakken neer te zitten.

Luisteren naar een lezing?

Meer informatie over de lezingenreeks Kracht van Aangepaste Sport:

boek-kracht-van-sport

KLIK HIER OM HET BOEK
TE DOWNLOADEN

cees-vervoorn-lectoraat-topsport-bladsites-online-magazine

 

De boekjes die we elk jaar over de lezingen maken, hebben steeds meer een impact op de politiek. Het afgelopen jaar zijn er naar aanleiding van het vorige boekje over de lezingenreeks, ‘De Verbinding’, kamervragen gesteld aan de minister. Er werd bijvoorbeeld gevraagd hoe de sport financieel is geordend en of er wel voldoende aandacht is voor de kracht van sport.

Reis naar Rio

Het lectoraat ‘Kracht van Aangepaste Sport’ organiseerde afgelopen september een reis naar de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro voor studenten die deel hebben genomen aan de lezingenreeks. Zo konden ze de theorie van de lezingenreeks in de praktijk toetsen en met eigen ogen bekijken. Tweeëntwintig studenten uit hbo-sportinstellingen in heel Nederland gaven zich hiervoor op. Het was de eerste keer dat we een dergelijke reis met studenten zouden maken. Gelukkig gingen er docenten mee als begeleiders, want het was een heel avontuur om 10 dagen met deze jonge groep op stap te gaan. Er is veel energie ontstaan en het was een onvergetelijke ervaring voor ons allemaal, de studenten in het bijzonder. Elke dag waren er meerdere activiteiten, zoals fietsen door de stad, praten met minister Schippers en de chef de mission André Cats. We hebben wedstrijden bezocht, langs het strand en in het stadion, en een centrum waar blinde sporters worden begeleid om te zien hoe dat in Rio gebeurt. De studenten hadden allemaal een opdracht om mensen te interviewen en ze hebben samen een vlog gemaakt.

Nieuwsgierig naar de vlogs van de studiereis naar de Paralymische Spelen in Rio 2016? Klik hier.

De laatste avond hebben de studenten ons verteld wat de reis met ze heeft gedaan,  hoe ze geraakt waren door de armoede in de favella’s en door de mensen die via sport kinderen uit de greep van de criminaliteit proberen te houden. Het waren emotionele momenten, je kon echt merken dat ze waren gegroeid tijdens de reis.

TAA

De Topsport Academie Amsterdam richtte zich in 2015 vooral op de interne organisatie en het opbouwen van een extern netwerk. Daarnaast participeerde de organisatie in het EU-onderzoek naar dual careers. In 2016 was de TAA de initiator van een bijeenkomst over de mogelijke oprichting van een Europees dual career expertise center. Daar hebben we met een groot aantal Europese partners over gesproken. Daarnaast zijn er vorig jaar twee grote onderzoeken binnengehaald. Een daarvan is het project ICDC (Innovative Clubs for Dual Careers), over hoe je dual careers-beleid kunt integreren in grote verenigen; hoe je ervoor zorgt dat ze hun jonge sporters ook maatschappelijk perspectief bieden.
lto-topsport-lectoraat5

Het andere project dat we hebben binnengehaald is een Eramus+ onderzoek voor dual careers. Hiervoor wordt een aantal grote verenigen, met name handbalverenigingen, gemobiliseerd. We gaan kijken hoe je de sporters, die vaak wat ouder zijn, succesvol vanuit de vereniging naar de arbeidsmarkt kunt begeleiden. Zodat ze als ze op hun dertigste stoppen niet in een gat vallen, maar gewoon kunnen doorstappen in de maatschappij. Dit onderzoek is in januari 2017 gestart en wellicht wordt het gevolgd door een promotie-onderzoek over dit onderwerp.
lto-topsport-lectoraat5

Vooruitblik

Voor 2017 hebben we de invalshoek ‘Kracht van Sport in de Wijk’ gekozen. We willen graag vanuit meerdere specialismen (zoals welzijn en zorg) bekijken hoe het komt dat sport zoveel kracht schijnt te hebben in de wijken, maar dat het nog niet overal goed tot uitdrukking komt. De afgelopen vijf lezingen zijn georganiseerd vanuit de HvA. De lezingenreeks in 2017 gaan we organiseren samen met de Hogeschool Inholland, partner van het  lectoraat Topsport en Onderwijs). Inholland heeft een profiel dat sterk is gericht op welzijn. Bovendien heeft de lector van Kracht van sport, die samen met mij de lezingen organiseert, een gecombineerd lectoraat tussen de HvA en InHolland. De vijf lezingen van ‘Kracht van Sport in de Wijk’ zullen in Haarlem worden gehouden, de hoofdvestiging van InHolland. Ook van deze lezingenreeks zijn we van plan een boek te maken.”

 

 

Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2016

Logo