lto-topsport-lectoraat-cees-vervoorn

Cees Vervoorn over de kracht van sport

Cees Vervoorn
over de kracht van sport

Lector Hogeschool van Amsterdam

Een paar jaar geleden zei ik dat de kracht van sport niet in geld uit te drukken is. Daar wil ik een nuance aan toevoegen. Voor sommige mensen hoort sport er vanzelfsprekend bij; het is niet iets waar je over nadenkt, je doet het gewoon en voelt je daar goed bij. Maar niet iedereen kent of begrijpt dat gevoel. Dan kan het handig zijn als je de kracht van sport wel uit kunt drukken in geld; dat je kunt laten zien dat sport ook financiële en maatschappelijke voordelen heeft.

… bespaart kosten

De voordelen van sport voor de gezondheid en de positieve sociaal-maatschappelijke effecten ervan zijn niet altijd direct zichtbaar. Niet zo zichtbaar als bijvoorbeeld de onkosten die hooligans veroorzaken. Maar het is inmiddels wel duidelijk dat sport, mits goed georganiseerd en aangeboden, de maatschappij veel financieel voordeel kan opleveren. Als sport je tweede natuur is, bekijk je het niet snel vanuit een dergelijke zakelijke rendementsgedachte. Toch is dat wat we vanuit de lectoraten Topsport & Onderwijs en Kracht van Sport ook doen: we proberen duidelijk te maken dat sport veel kan opleveren. Bijvoorbeeld via onderzoek dat laat zien dat sport en bewegen gezond is voor iedereen; dat je daardoor gezonder bent, je fijner gaat voelen en langer leeft. En dat sport de maatschappij uiteindelijk flink wat kosten kan besparen. Dat is ook de kracht van sport.

… is een optimale samenwerking

In 2013 werd het lectoraat Topsport & onderwijs versterkt door Kracht van Sport, het lectoraat van Marije Baart de la Faille-Deutekom. Afgelopen jaar is dit geheel nog verder uitgebreid met Dennis van Vlaanderen van de Topsport Academie Amsterdam (TAA) en Vera Dekkers, als onderzoeker in opleiding.

In maart vorig jaar zijn we met z’n vieren verhuisd naar een mooie locatie, die bij ons past.

Mijn collega’s en ik halen alles uit de kast ten behoeve van de sport. Door onze energie te bundelen kunnen we elkaar enorm versterken en samen erg veel bereiken. Al die tomeloze energie die we samen creëren en de bergen werk die we daarmee kunnen verzetten, willen we zo goed mogelijk reguleren zodat we optimaal profijt hebben van onze samenwerking. Daarom maken we twee keer per jaar even pas op de plaats. Zo hebben we afgelopen mei met z’n allen op Texel uitgebreid ons beleid bepaald voor de komende maanden. In december hebben we dat vervolgens geëvalueerd.

We hebben het afgelopen jaar weer veel bereikt met elkaar. Een aantal van onze gezamenlijke activiteiten is inmiddels geïnstitutionaliseerd: de seminars, internationale samenwerking, onderzoek, symposia et cetera. Daarnaast hebben we Europese en nationale onderzoeken opgezet en een paar mooie subsidies binnengehaald. En we hebben externe onderzoeksverzoeken binnengekregen; dat betekent dat we steeds meer gezien worden als een expert op het gebied van sport en onderwijs.

… de hoogtepunten van 2014

Bezoek aan Doha

Dat we met ons nieuwe team Kracht van Sport zo’n goede werkplek hebben gevonden is een belangrijk moment van het afgelopen jaar. Net zoals ons Texelbezoek. Verder vond ik het bezoek dat Marije en ik aan

Doha in Qatar brachten heel bijzonder. We hebben daar met een heleboel jonge mensen en studenten gepraat over de grote, mondiale kansen die sport wereldwijd biedt. Ik vond het mooi om te zien dat er een jonge generatie is in allerlei landen die staat te popelen om iets met sport te doen. Dat geeft een goed gevoel dat ons werk sowieso doorgaat; de kracht van sport is overal.

‘Goed gespeeld is leuk, hoe leuk is goed gespeeld’

Een markant moment vorig jaar vond ik de presentatie van het boek van Max Koops, ‘Goed gespeeld is leuk, hoe leuk is goed gespeeld’. Hij heeft een ongelofelijke bijdrage geleverd aan het kader van de Nederlandse sport en topsport, vanuit een vrijwel onzichtbare positie op de achtergrond. Dat is toch de ultieme kracht van de vrijwilliger én de kracht van sport. Fantastisch was ook de bereidheid van mensen om mee te werken aan de interviews, ook bekende sportmensen. Ze kennen hem allemaal en dragen hem een warm hart toe. Iedereen die verder wil komen in het coachen zou dit boek moeten lezen.

Seminarreeks en symposium

Bij de seminarreeks hebben we in 2014 over de grenzen heen gekeken. Dat maakte het geheel wat complexer, zowel de logistiek eromheen als het precies definiëren van de boodschap. Maar dat leverde ook weer prachtige verhalen op.

Er was een goede opkomst van studenten en toehoorders, uit Amsterdam en daarbuiten. We hadden interessante buitenlandse sprekers uitgenodigd en hebben veel discussies gehad en goede inzichten opgedaan over de diversiteit van (top)sportactiviteiten in de verschillende landen; of het nou ging om activiteiten in het kader van sport, gezondheid of onderwijs. Er waren leuke en leerzame studentenprojecten aan gekoppeld die mooie resultaten opleverden. De vijf landen die werden bestudeerd waren: Finland, Australië, Amerika, Engeland en Qatar. Elk van deze landen heeft een eigen cultuur en organiseert de sport weer op een andere manier. Daardoor was het niet eenvoudig om de vijf thema’s die we in 2013 voor Nederland definieerden te herkennen en zichtbaar te maken: de kracht van topsport, de sociaal-economische kracht van sport, de maatschappelijke-, gezonde- en vernieuwende kracht van sport.

 

boek-kracht-van-sport

BEKIJK HIER DE VIJF SEMINARS
KRACHT VAN SPORT: OVER DE GRENS

cees-vervoorn-lectoraat-topsport-bladsites-online-magazine

 

Net zoals de afgelopen jaren hebben we in oktober 2014 weer een Kracht van Sport-symposium georganiseerd. Deze keer was het onderwerp ‘Sport en blessures’. Een belangrijk thema, dat veel mensen aantrok; het symposium werd door ruim 450 mensen bezocht. 

AISS

In juni 2014 was de kick-off van het Amsterdam Institute of Sport Sciences (AISS). Hierin werken de VU, UvA, HvA, het VUmc en AMC samen op sportwetenschappelijk gebied. Dat de wetenschap in Amsterdam zich op een dergelijke manier rondom het thema sport verzamelt is heel bijzonder en betekent veel voor sport en onderwijs. Vanuit het lectoraat, maar ook vanuit de HvA hebben wij er graag aan meegewerkt dat te bereiken.

Charles Urbanus heeft als manager van het CTO een belangrijke rol bij het AISS. Hij brengt de situatie van echte sporters in het wetenschappelijk discours; de jonge mensen die 30 uur per week trainen en dat proberen te combineren met andere onderdelen van hun leven. Zij worden nu begeleid door het sportwetenschappelijk instituut bij het vinden van de optimale omstandigheden om te kunnen excelleren als topsporter.

Europese subsidies

We hebben eind vorig jaar twee grote Europese subsidies binnengehaald, dat is nog niet eerder binnen de HvA en DBSV gebeurd. Marije heeft een subsidie gekregen voor een Europees onderzoek naar de sportdeelname van kinderen met een beperking. Dat is in 2014 toegekend en het onderzoeksproject zal de komende jaren lopen. De andere subsidie betreft een onderzoeksopdracht naar dual careers, de succesvolle combinatie van topsport en onderwijs. Dat we hier geld voor krijgen is tevens een erkenning van onze kwaliteiten. We worden steeds meer gezien als een internationaal expertisecentrum op het gebied van sport en onderwijs.

… de verwachting

De komende tijd gaan we verder werken aan de uitbouw en verankering van onze expertise en projecten. We hebben op het gebied van dual careers inmiddels aardig wat sporen verdiend en ik denk dat we met name in Europees verband het komende jaar daar nog verder in zullen groeien. We gaan in elk geval aan de slag met de projecten waar we Europese subsidies voor hebben gekregen. Daarnaast willen we het komend jaar bij de seminarreeks de kracht van aangepaste sporten voor mensen met een handicap belichten. Het symposium willen we wijden aan het gebruik van apps. Het blijkt dat door het gebruik van apps mensen meer gaan sporten en gezonder leven; een heel interessante ontwikkeling waar internationaal veel onderzoek naar wordt gedaan.

 

 

Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2014

Logo