cover-cees-vervoorn

Cees Vervoorn Goede energie en mooie resultaten

Cees Vervoorn
Goede energie en mooie resultaten

Lector Hogeschool van Amsterdam

“Mensen bij elkaar brengen, verbindingen leggen, samen sterk staan en resultaten bereiken. Dat zijn belangrijke krachten in de sport, die ook het lectoraat in 2015 veel hebben gebracht” – Cees Vervoorn, lector Topsport en Onderwijs.

“In 2015 lag de focus vooral op de verbinding van verschillende partijen en het herkennen en aangrijpen van kansen. Het was een jaar vol goede energie en mooie resultaten, waarin we de vruchten konden plukken van een aantal eerder ingezette ontwikkelingen. Neem bijvoorbeeld de succesvolle implementatie van de Topsport Academie Amsterdam (TAA), die inmiddels een begrip is in heel Nederland. Of het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) dat benoemd werd tot een van de drie centrale sportinnovatorcentra van Nederland. Het Europese rapport over dual careers dat we eind 2015 publiceerden kostte veel inspanning, maar is heel goed ontvangen. De jaarlijkse lezingenreeks die ditmaal in de vijf grote steden werd gehouden leidde tot mooie filmpjes en een inspirerend boek. Ook de sportwetenschappelijke missie naar Japan leverde veel op: interessante verbindingen en een rol voor het lectoraat bij het samenstellen van de sport-researchagenda.

We hebben vanuit Topsport en Onderwijs weer veel samengewerkt met het lectoraat Kracht van Sport van lector Marije Baart de La Faille Deutekom. De beide lectoraten vullen elkaar goed aan en krijgen samen veel in beweging. We zijn een sterk team en worden steeds meer gezien als een soort keurmerk van kwaliteit op het gebied van (top)sport en onderwijs. Zo zijn we bijvoorbeeld vorig jaar september gevraagd door het consulaat in Rio de Janeiro om met lokale professionals te praten over onze ervaringen met aangepast sporten. Marije over haar onderzoek in dit verband, met een overzicht van wat er in Nederland en Europa gebeurt. En ik specifiek over wat dat betekent voor de Paralympics en welke keuzes Nederland daarin heeft gemaakt.”

Lezingenreeks

“Het thema van de lezingenreeks was dit keer ‘Kracht van Sport – de verbinding’. We wilden sport benaderen als thema dat verschillende publieke domeinen met elkaar verbindt. Hierover raakten wij in gesprek met de netwerkorganisatie ‘Kracht van Sportevenementen’ waarin de G5, de vijf grote gemeenten (Utrecht, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam), het ministerie van VWS, het NBTC en NOC*NSF vertegenwoordigd zijn. We besloten lezingen in de vijf grote steden te organiseren over de verbindende kracht van sport in gemeentelijk beleid. We hadden experts uitgenodigd om te spreken op de bijeenkomsten, waar onder anderen de wethouders van de verschillende steden op reageerden. Ook de zaal deed van zich horen tijdens de discussies na de presentaties. De presentaties en gesprekken van de vijf lezingen zijn gebundeld in het boek ‘Kracht van sport: de verbinding’. Aan elke stad is een hoofdstuk gewijd. Het boek geeft een interessante inkijk in de dynamiek van het sportbeleid in de grote steden.”

 

boek-kracht-van-sport

KLIK HIER OM HET BOEK
TE DOWNLOADEN

cees-vervoorn-lectoraat-topsport-bladsites-online-magazine

 

Rondom de lezingen zijn ook filmpjes gemaakt, waarin de presentaties te zien zijn en willekeurige bewoners van de stad wordt gevraagd wat voor hen de kracht van sport is. Bekijk de filmpjes hier: http://www.hva.nl/kc-bsv/gedeelde-content/lectoraten/lectoraat-kracht-van-sport/lezingenreeks-kracht-van-sport/lezingenreeks-2015-kracht-van-sport---de-verbinding/lezingenreeks-2015-kracht-van-sport-de-verbinding.html


AISS

“Eind 2014 heeft VWS het Topteam Sport opgericht om de Kennis- en innovatieagenda Sport voor de komende jaren op te stellen. Hieronder valt onder andere het toekennen van het Sportinnovator-keurmerk aan organisaties die onderzoek, bedrijfsleven, overheden én sport effectief weten samen te brengen.

Het AISS was in 2016 een van de drie organisaties die dit keurmerk kregen.

Het afgelopen jaar hebben we weer hard gewerkt aan de ontwikkeling van het AISS. De officiële erkenning van het Topteam Sport is dan ook een enorme motivatie en brengt ons weer een paar stappen verder. Behalve het AISS kregen InnoSportlab Papendal, Arnhem en InnoSportlab De Tongelreep, Eindhoven het keurmerk van Sportinnovator-centrum. De komende jaren gaan we met deze organisaties samenwerken aan een netwerk van hoogwaardige centra van kennis, technologie, resultaten en data op het terrein van sport en bewegen.”

Japan

“Ik ben in 2015 naar Japan geweest als delegatieleider van een sportwetenschappelijke missie, samen met de minister president, de burgemeester van Amsterdam en 40 sportwetenschappers uit heel Nederland. Daar waren ook een aantal onderzoeksfinanciers bij (NWO, Raak Sia, ministerie van VWS, NOC). Het doel van de onderneming was om in het kader van de Olympische Spelen in 2020 kennis te maken met het Japanse sportnetwerk.

Een belangrijk gevolg van de reis was dat de deelnemers die nogal verdeeld op reis gingen, terugkwamen als een groep Nederlandse wetenschappers. Daar in het buitenland is er meer gelegenheid om rustig over het onderwerp van gedachten te wisselen. Voor mij was het even weer alsof ik sportcoach was: deelnemers bij elkaar brengen, gezamenlijk terug en vooruit kijken, mensen de ruimte geven. Dat is goed gelukt; er is een chemie ontstaan tussen de deelnemers aan de delegatie. Daarnaast ben ik gevraagd om voorzitter te zijn van de groep die de sport-researchagenda gaat schrijven, waarin het beleid en de middelen voor sportonderzoek in Nederland voor de komende 20 jaar worden vastgelegd.”


Dual careers

We hebben in december 2015 het Europese rapport ‘Study on the minimum quality requirements for dual career services’ gepubliceerd, dat met veel waardering door de EU is ontvangen. Veel Europese landen die ook met de ontwikkeling van dual careers bezig zijn of erover denken, zien ons als deskundige op het gebied van onderzoek en overzicht op dit gebied.

De afgelopen jaren zijn er meerdere onderzoeksrapporten over dit onderwerp verschenen. De EU wil een instantie in het leven roepen die de kwaliteit van de dual career-faciliteiten in elk land in Europa gaat bewaken, vanuit een aantal uitgangspunten die in de rapporten zijn neergelegd. Aan ons is gevraagd om hier een voorstel voor te schrijven. Daar zijn we nu mee bezig; we zijn partners in een nieuw Europees project over dual careers en bekijken ook of we, met een aantal partners waar we vorig jaar mee hebben samengewerkt, vanuit de HvA die rol kunnen gaan invullen. Dat zou een erkenning zijn van de kwaliteit die we in Nederland op het gebied van sport en onderwijs hebben; die kwaliteit kunnen we dan met het instrument dat we in het onderzoek hebben ontwikkeld bewaken.”

Klik hier voor het rapport ‘Study on the minimum quality requirements for dual career services’. http://bookshop.europa.eu/en/study-on-the-minimum-quality-requirements-for-dual-career-services-pbNC0216014/


Vooruitblik

“In 2016 richten we ons met name op atleten die een aangepaste sport beoefenen, een doelgroep die gemakkelijk wordt vergeten. Mensen denken vaak dat het aangepast sporten redelijk goed geïntegreerd is, maar daar mag nog wel meer aan gewerkt worden; ook aan de acceptatie. Daarom willen wij via bijvoorbeeld de minor ‘Special needs’ met 150 studenten ingaan op wat aangepast sporten nou precies inhoudt. We willen inzoomen op niet-aangeboren hersenletsel, gedragsstoornissen, auditieve en visuele stoornissen en sporters die fysiek en verstandelijk beperkt zijn. Daarnaast willen we met de lezingen een verdieping geven op de theorie uit de schoolboeken.”

 

 

Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2015

Logo