LTO-logo-2018-Dennis-van-Kooij

Dennis van Kooij over Sport Data Valley – interessante innovaties binnen sport en bewegen

Sport Data Valley – interessante innovaties binnen sport en bewegen

Dennis van Kooij

“De kracht van sport is voor mij het verbinden van verschillende doelgroepen – of het nou gaat om topsport waar we allemaal graag naar kijken – of breedtesporten en beweegprogramma’s voor kinderen en ouderen. Het sportieve element is belangrijk, maar sport heeft ook een sociale component; het is leuk om met andere mensen actief te zijn en te bewegen. Voor mij is sport vooral genieten. Ik fiets en loop graag en train met een bootcampgroep in het Vondelpark, waar we hardlopen en allerlei fitness-oefeningen doen.” – Dennis van Kooij is projectmanager bij Sport Data Valley.

Sportdata en data science

“Ik ben erg geïnteresseerd in innovaties binnen de sport, vooral als het gaat om de combinatie van sportdata en data science. Er wordt steeds meer data verzameld tijdens trainingen en wedstrijden, in de topsport maar ook bij breedtesport. Van allerlei sport- en beweegactiviteiten is er via onder andere apps, hartslag- en vermogensmeters, digitale weegschalen en smart watches interessante informatie beschikbaar. Als we deze data goed weten te organiseren kunnen we op een simpele manier interessante kennis vergaren en verwerken, zowel in de praktijk als op sportwetenschappelijk gebied. Dat geeft ons meer inzicht in hoe mensen beter en meer kunnen bewegen en vitaler worden én hoe topsporters beter kunnen presteren.

Sport Data Valley Lab

Als projectmanager binnen de Hogeschool houd ik me vooral bezig met Sport Data Valley. Dit project is een initiatief van Sportinnovator en wordt ontwikkeld door het Sport Data Center (SDC). SDC werkt samen met veel verschillende partners, waaronder het Kenniscentrum Sport, NOC*NSF en het AISS. Sport Data Valley wil data uit de praktijk verbinden met onderzoek. Daar hebben zowel de sportwereld als onderzoekers baat bij; ze krijgen meer inzicht in hun eigen data én kunnen gemakkelijker onderzoek doen en gebruik maken van allerlei toepassingen.

Het project Sport Data Valley is afgelopen zomer officieel gestart. We hebben sindsdien in Amsterdam samen met Topsport Amsterdam een locatie ingericht waar we kunnen werken en vergaderen. Daarnaast zijn we met allerlei trajecten begonnen, zoals met de Amsterdam Pirates (een honk- en softbalvereniging) en het Nederlandse soft- en honkbalprogramma. Deze organisaties willen voor de grote toernooien waarvoor ze zich moeten kwalificeren over de juiste data beschikken. De betrokken coaches zitten in de ruimte naast ons en we kunnen zó bij elkaar naar binnen lopen. Dat maakt het nog gemakkelijker om samen met hen te bekijken hoe je wedstrijddata op een betere manier in kaart kunt brengen, zowel in de topsport als in de breedtesport.


 

Sport Valley Data platform

In de sportwereld kunnen data en data science absoluut zorgen voor innovatie, mits de benodigde informatie gemakkelijk beschikbaar is. Dat is lang niet altijd het geval en daarom ontwikkelen we binnen Sport Data Valley een (online) platform dat voor iedereen die iets wil met sportdata toegankelijk is – van (top)sporters en coaches tot onderzoekers en organisaties. Via het platform kunnen bijvoorbeeld sporters en coaches eigen data opslaan, kan er kennis met elkaar worden gedeeld en is uitgebreider wetenschappelijk onderzoek van data binnen handbereik. Als we zoveel mogelijk sportdata op een plek kunnen opslaan, dan kunnen we daar allerlei baanbrekende onderzoeken op toepassen. Dat zou veel kennis opleveren waar we een hoop van kunnen leren.

Sportdata lab

Vanuit Sportdata Valley worden er in Nederland zes labs opgezet en een daarvan is het Sport Valley Lab Amsterdam in Ookmeer. Dit lab is zowel een loket als een werkplaats; een loket omdat iedereen er gewoon binnen kan lopen met vragen op het gebied van sportdata en een werkplaats omdat studenten of organisaties die werken aan sportprojecten hier veel materiaal vinden voor dataonderzoek. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten om mensen uit de sportpraktijk – zoals coaches, bedrijven of docenten die iets met sportdata doen – fysiek bij elkaar te brengen, zodat ze met elkaar kennis kunnen delen op het gebied van sportdata. We organiseren maandelijkse meet ups en we hebben wekelijkse contactmomenten met bijvoorbeeld talentcoaches. Het lab in Ookmeer is in maart 2019 op feestelijke wijze officieel geopend.

Toekomst

De komende tijd gaan we met Sport Data Valley hier in Amsterdam samen met het AISS de topsport verder ondersteunen bij specifieke vraagstukken, zowel op wetenschappelijke gebied als in de praktijk. Uiteindelijk werken we ernaar toe dat we via het platform alle sportdata in Nederland centraal op kunnen slaan. Dan kunnen we pas écht meer van elkaar leren en dat terugvertalen naar de sportpraktijk, zodat topsporters daar iets aan hebben. Maar het is ook interessant voor de breedtesport en bijvoorbeeld gemeenten. 

We werken momenteel hard aan het platform. Als alles goed gaat is er eind 2019 een eerste versie gereed. Het is soms best een uitdaging, maar ik vind het vooral heel interessant om met innovaties binnen sport en bewegen bezig te zijn en de koppeling tussen praktijk en wetenschap te maken”.

Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2018

Logo