Dennis-van-Vlaanderen-vol

Dennis van Vlaanderen STARTING 11, expert in sport en onderwijs

STARTING 11, expert in sport en onderwijs

Dennis van Vlaanderen

“Als ex-topsporter weet ik hoe het is om grenzen op te zoeken en te werken met een deadline. Ik wist dat ik goed kon kanoën en dat gaf me als individuele sporter het gevoel van controle. In mijn huidige werk heb ik nog steeds baat bij wat ik als topsporter heb geleerd. En soms leer ik er wat bij, zoals het afgelopen jaar bij de aanvraag van een veelbelovend Erasmus+ project. Ik ben tot het uiterste gegaan om vóór de deadline het beste resultaat te behalen. Alleen had ik heel wat minder controle dan in de kano, omdat ik afhankelijk was van de internationale partners in het consortium. Dat bleek een hele andere uitdaging en uiteindelijk een prachtig traject. Ik ben nu al trots op wat we hebben gepresteerd.” Dennis van Vlaanderen is programmamanager bij Topsport Academie Amsterdam.

Mooie ontwikkelingen TAA en HvA

“Vorig jaar kwam het samenwerkingsverband van het lectoraat Topsport & Onderwijs NOC*NSF en het ministerie van OCW tot stand, met het doel topsport en onderwijs nog meer te verankeren in het onderwijs. Daar speelt de Topsport Academie Amsterdam (TAA) een directe rol bij, omdat wij met ons beleid een voorbeeld zijn van hoe je sport met studie in het hoger onderwijs kunt combineren. In 2017 was er een midterm review bij de HvA, waarbij werd gekeken naar de implementatie van beleid binnen de hogeschool. De doelgroepen waren onder andere studenten met een functiebeperking en topsporters. De conclusie van de commissie, zoals dat in het eindrapport is opgenomen, was dat het topsportbeleid bijzonder goed is geïmplementeerd; dat het echt een voorbeeld is voor anderen. Dat was voor de TAA weer een mooie bevestiging dat het topsportbeleid dat we hebben neergezet goed werkt. We hebben samen met het College van Bestuur bekeken hoe dit beleid nog meer als voorbeeld kan dienen voor andere bijzondere doelgroepen. Bijvoorbeeld voor studenten met een functiebeperking, waar tot dan toe vrij weinig van het bestaande beleid was geïmplementeerd. Inmiddels is er geregeld overleg ter ondersteuning van de beleidsimplementatie van deze doelgroep. Daarnaast ondersteunen we vanuit de Topsport Academie bij het neerzetten van ondernemerschap. Zo is er een ondernemersregeling gemaakt, die gebaseerd is op de topsportregeling die ik samen met Cees Vervoorn een aantal jaar geleden heb geschreven. Ook op internationaal niveau heeft de ervaring met het implementeren van topsport- en onderwijsbeleid TAA veel opgeleverd, bijvoorbeeld op het gebied van Europese samenwerking.

U!REKA

U!REKA (Urban Research and Education Knowledge Alliance) is een samenwerkingsverband van zes Europese hogeronderwijsinstellingen, dat op initiatief van de HvA is opgericht. Het doelstelling van dit consortium is internationaal samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek in een stedelijke context. Vanuit TAA hebben wij het afgelopen jaar nauw samengewerkt met een van de zes partners, Edinburgh Napier University (Groot-Brittannië). We hebben bijvoorbeeld de ontwikkeling van diverse digitale onderwijsprogramma’s en de link met het lectoraat Topsport & Onderwijs ondersteund.

 
 

 

Aanvraag Erasmus+

In 2015 kwam de HvA met de minimum requirement study, over minimale vereisten voor studerende topsporters. Uit een Europees rapport blijkt dat dit onderzoek wel bekendheid heeft gegenereerd in Europa, maar nog niet heeft geleid tot implementatie. Daar wilden wij aan werken op basis van de expertise die we met de implementatie van topsportbeleid en onderwijs hebben opgedaan. Vanuit TAA hebben we samen met het lectoraat T&O afgelopen februari het voortouw genomen om de zes vooraanstaande Europese organisaties op het gebied van duale carrières bij elkaar te roepen in Amsterdam. Naast de HvA als expert op het gebied van hoger onderwijs en topsport, namen deel: Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband (een samenwerkingverband van 230 Duitse hogescholen en universiteiten), CREPS Toulouse (een opleidingscentrum voor sportprofessionals), EAS: European Athlete as Student (een Europese netwerk voor allerlei onderwijs en sportorganisaties voor kennisuitwisseling), Sportlycée Luxembourg (een onderwijsinstelling) en TASS: Talented Athlete Scholarship Scheme (een organisatie van overheidsgestuurde duale carrièretrajecten in Engeland). Samen bedienen we de hele markt van duale carrières. Van onderwijs en topsport, maar ook topsport en werkleven. Als volgende stap hebben we bekeken of we die kennis beschikbaar konden maken voor heel Europa. Dat heeft geleid tot de aanvraag van een Erasmus+ project.

STARTING 11, een soort ikea-systeem

Met het Erasmus+ project bieden we een pakket aan van duale implementatiemethoden. STARTING 11 hebben we het genoemd, de European Dual career toolkit. Je kunt het vergelijken met 11 voetballers in het veld bij een wedstrijd, de basis. Iedere speler is een speciaal instrument. Zo hebben we een beleidstool voor de combinatie topsport en hoger onderwijs, zoals we bij de HvA hebben. Er is ook een voor career services en een workshoptool voor coaches en trainers. Het is eigenlijk een soort ikea-systeem, met bijbehorende gebruiksaanwijzingen en hulpmiddelen waarmee iedereen uit de voeten kan. Op deze manier kunnen alle landen uit het pakket precies het duale topsportbeleid kiezen dat ze nodig hebben en de aangeboden methode implementeren. Landen die nog geen enkel beleid op dit vlak hebben kunnen de hele kit kiezen, terwijl andere landen misschien een of enkele onderdelen zullen gebruiken. De HvA is bijvoorbeeld goed ontwikkeld wat betreft topsport en studie en van die ervaring kunnen andere landen profiteren. Tegelijkertijd kunnen wij nog wat leren van partners die ervaring hebben met de combinatie studie-werk en topsport-werk. Bijvoorbeeld van de partner in het consortium die coachingstrajecten voor medewerkers van Red Bull ontwikkelt. Die kennis kunnen we gebruiken als onze topsportende studenten stage lopen, afstudeerprojecten of werkervaringtrajecten doen en we, behalve met het onderwijs, ook met het bedrijfsleven te maken krijgen.

De deadline van de aanvraag van STARTING 11 was op 5 april 2018. De komende maanden horen we van de Europese commissie of het project is goedgekeurd. Ter voorbereiding op het schrijven van dit voorstel hebben we alle toegekende aanvragen van de afgelopen vier jaar op dit vakgebied uitgebreid doorgespit. We hebben gekeken waar de projecten echt goed op scoren en uiteindelijk hebben we het beste van het beste bij elkaar gezet en hebben de inhoud en meerwaarde van ons project uitgebreid besproken. Ook qua format voldoen we aan de eisen. Ik heb goede hoop dat we binnenkort beginnen met STARTING 11, de expert in Europa op het gebied van sport, onderwijs en werk. Ik kan niet wachten.”

 

Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2017

Logo