Els-van-Kernebeek-vol

Els van Kernebeek, Samenwerken voor mooie resultaten

Samenwerken voor mooie resultaten

Els van Kernebeek

“De woorden respect, excelleren en samen vormen voor mij persoonlijk de kracht van sport. Deze kernwaarden van TeamNL zijn in mijn dagelijks werk verbonden met Topsport. Daarnaast vind ik sport  natuurlijk ook gewoon leuk om te doen, prachtig om naar te kijken en het is nog gezond ook!” – Els van Kernebeek is teamleider Athlete Services TeamNL.

Onderwijs en topsport goed geborgd

“Bij NOC*NSF ben ik verantwoordelijk voor het team dat de opdracht heeft om carrières van topsporters te ontwikkelen en te faciliteren. Daarbij kun je denken aan voorzieningen zoals het minimumloon voor topsporters en de kostenvergoedingen die zij krijgen via het Fonds voor de Topsporter en die door de overheid gefinancierd worden. Maar ook vervoersvoorzieningen horen hierbij, evenals een speciale medische verzekering voor topsport, die we vanuit TeamNL samen met partijen als Toyota en Achmea kunnen bieden. Op landelijk niveau is er sinds een aantal jaar het nodige gaande op het gebied van topsport en onderwijs en we hebben dan ook veel contact met het Ministerie van OCW. In mijn team houdt Wanda Schapendonk zich al bijna een jaar vrijwel fulltime bezig met topsport en onderwijs. Haar functie is een structurele factor binnen TeamNL. Samen met de sportbonden en de centra voor topsport en onderwijs zorgen we er hiermee voor dat het thema onderwijs en topsport binnen de sport zelf goed geborgd is. We stemmen veel af, overleggen en werken samen met andere betrokken organisaties. Bijvoorbeeld met het Ministerie van VWS, waar het sportbeleid van de Rijksoverheid onder valt, de vakbond NL Sporter en de NOC*NSF Atletencommissie.

Het lectoraat Topsport & Onderwijs

TeamNL hecht veel waarde aan de samenwerking met Topsport & Onderwijs, het enige lectoraat in Nederland dat de opdracht heeft om (top)sport en onderwijs naar een hoger niveau te brengen. Een van de opdrachten van het lectoraat is om partijen op het gebied van topsport en onderwijs met elkaar te verbinden. De opdrachten van het lectoraat hebben in essentie een regionaal karakter. Omdat het de enige wetenschappelijke organisatie in Nederland is met onder andere deze specifieke opdracht, hebben wij hen mede namens het Ministerie van OCW gevraagd om ondersteuning bij de landelijke verbinding van partijen op het gebied van topsport en onderwijs. In 2017 zijn de gesprekken gestart om intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Dit heeft geleid tot een samenwerking van het lectoraat, het Ministerie van OCW en TeamNL. Daar ben ik erg blij mee. We hebben besloten om in het voorjaar van 2018 te starten met een fulltime medewerker bij het lectoraat, die een drietal opdrachten zal uitvoeren. Ten eerste zal hij met het Ministerie van OCW onderzoeken of er (nog meer) winst te behalen valt door bestaande regelgeving te toetsen en zo nodig aan te passen aan de specifieke situatie en het specifieke belang van topsporters en talenten. Daarnaast is het de bedoeling dat het Ministerie van OCW ondersteund wordt om het actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport, een actieplan dat inmiddels door ruim 30 hogescholen en universiteiten is ondertekend, te verdiepen, verbreden en verbeteren. De derde activiteit betreft dataverzameling. Het belangrijkste element daarvan is om met het Ministerie van OCW te onderzoeken of er een koppeling mogelijk is met de gegevens van DUO, zodat wij beter kunnen volgen welke studies sporters kiezen, hoelang zij erover doen et cetera. 

Wij werken hierbij ook samen met het lectoraat hogeschool Windesheim. Daarnaast is hoogleraar Sportpsychologie Paul Wylleman van de Vrije Universiteit Brussel als expert verbonden aan TeamNL.

Athlete Services

Met Athlete Services biedt NOC*NSF sporters met een topsportstatus als aanvulling op de steun van sportbonden verschillende financiële en materiële voorzieningen. We willen hiermee de juiste voorwaarden creëren die nodig zijn om als topsporter te excelleren. Het ministerie van VWS, de Nederlandse Loterij en verschillende sponsoren werken hieraan mee. Een andere belangrijke en relatief nieuwe voorziening van Athlete Services is dat we topsporters ook na beëindiging van de topsportcarrière willen ondersteunen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld bij vragen over de overgang naar een volgende carrière een intakegesprek plannen via volgendecarriere.nocnsf.nl.

TeamNL voert deze service uit met subsidie van het ministerie van VWS  en in samenwerking met partijen zoals UWV, sport & zaken, Sporttop, De Sportmaatschappij, Fanbased en natuurlijk onze eigen TeamNL experts.  Ook zijn we recent een samenwerking met het Yvonne van Gennip Fonds en het Jeugdsportfonds aangegaan. Met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen we zo jonge talenten ondersteunen, waarvan de ouders een inkomen hebben op of onder het sociaal minimumniveau.

Ik verwacht dat Athlete Services in de toekomst een belangrijke, niet meer weg te denken rol in de ontwikkeling van topsport en onderwijs zal hebben. Net zoals ik ervan uit ga dat er in het jaaroverzicht van 2018 hele mooie resultaten van de samenwerking met het lectoraat Topsport & Onderwijs te vermelden zijn!”

Meer lezen over Athlete Services?
KLIK-HIER

Bekijk hier een filmpje over de voorzieningen van Athlete Services
KLIK-HIER

 

 

Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2017

Logo