cover-geert-savelsbergh

Geert Savelsbergh over Ontwikkeling van het AISS

ontwikkeling
van het AISS

Geert Savelsbergh

“De kracht van sport vind ik dat je er heel duidelijke doelen mee kunt definiëren. Of je nou gaat voor een gezonder leven via breedtesport of voor medailles en prestaties in de topsport. Doelen brengen je verder. Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek, waar je bijvoorbeeld door samen te werken met andere wetenschappers gemakkelijker bepaalde innovaties en resultaten kunt bereiken.” – Geert Savelsbergh is hoogleraar aan de faculteit Bewegingswetenschappen van de VU en mede-grondlegger van het Athletic Skills Model (ASM). Hij geeft ook leiding aan een lectoraat Perceptueel-motorische talentontwikkeling aan de Hogeschool van Amsterdam.

Startdocument

“Samen met Cees Vervoorn heb ik gewerkt aan het startdocument van het AISS; ik vooral vanuit onderzoek en Cees vanuit het onderwijs en de praktijk. We vullen elkaar daarmee vanuit onze respectievelijke lectoraten aan de HvA nog steeds goed aan. Het uitgangspunt van het AISS was dat we wilden bekijken hoe de wetenschap de sport naar een hoger niveau kan tillen. Het bouwen van een netwerk zagen we daarbij bijvoorbeeld als een belangrijke voorwaarde. Een netwerk waarin zowel de sportwereld (met alle verschillende sporten) verenigd was, als de sportwetenschap (de onderzoekers bij universiteiten en hogescholen). De wetenschap moest daarbij als een geheel te werk gaan; door het samenvoegen van kennis en expertise kun je meer bereiken dan wanneer ieder afzonderlijk bezig is.

Het startdocument was een basis voor verdere ontwikkeling, waar we het afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt. Met resultaat: het AISS is zoals we voor ogen hadden een plek geworden voor atleten om te trainen en onderwijs te volgen, waar ook sportmedische zorg en begeleiding is, onderzoek wordt gedaan (in field labs) en wetenschappers, coaches en studenten elkaar kunnen ontmoeten.”

Erkenning

“Het AISS heeft in 2016 de officiële erkenning van sportinnovator gekregen. Dat betekent dat het instituut er uitstekend in slaagt om wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsleven, overheid en sport met elkaar te verbinden. Hierbij hoort een bedrag van 225.000 euro en de opdracht om samen met de twee andere sportcentra die ook tot sportinnovator zijn benoemd, een nationaal sportinnovator-ecosysteem te ontwikkelen.

De erkenning is uiteraard een mooie bevestiging dat we goed bezig zijn, met het startdocument en de invulling daarvan. Daar was ik zelf ook van overtuigd; binnen het AISS zijn toonaangevende organisaties uit sport (zoals Centrum voor Topsport en Onderwijs), wetenschap, het bedrijfsleven en de lokale overheid met elkaar verbonden. De organisatie zelf bestaat uit heel sterke partners – de Vrije Universiteit Amsterdam, VU Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, AMC en Hogeschool van Amsterdam – die hun kracht en kennis op het gebied van sport en onderwijs hebben gebundeld. Stuk voor stuk instellingen die hun sporen op dit terrein hebben verdiend. Het AISS stelt de praktijk centraal en verbindt wetenschap en sport met elkaar. De kennis die wordt ontwikkeld kan meteen worden toegepast. Samen geven we het goede voorbeeld van waar sportwetenschappelijke samenwerking toe kan leiden en hoe het de sport vooruit brengt.”

 


 

 

Lectoraat HvA

“De samenwerking met Topsport en Onderwijs heeft er onder andere toe geleid dat ik een dag per week dag buitengewoon lector ben op de HvA. Het lectoraat Perceptueel-motorische talentontwikkeling sluit mooi aan bij het lectoraat Topsport en Onderwijs. Ik doe er onderzoek naar de talentontwikkeling van kinderen in de leeftijd van vier tot twintig jaar bij het sporten. Zo zie je meteen wat hun talenten zijn en die kennis kun je weer gebruiken om trainingen te optimaliseren.

Ik kijk zowel naar topsporters als kinderen die moeite hebben met sport. Daarbij focus ik vooral op de visuele aspecten en de motorische ontwikkeling; twee zaken die nauw met elkaar zijn verbonden.

Een voorbeeld van recent onderzoek dat we in het lectoraat hebben gedaan is een studie naar de techniek van een veelbelovend kogelstoter. We hebben vanuit de wetenschap een bewegingsanalyse van de sporter gemaakt, waardoor we zagen wat zijn ideale afzethoek moest worden en hoe de timing van zijn romprotatie ten opzichte van zijn voetrotatie moest zijn. Die gegevens hebben we geanalyseerd en op basis daarvan kon de coach een trainingsprogramma samenstellen. Daarmee is de kogelstoter ontzettend vooruitgegaan in heel korte tijd. Het onderzoek is een mooi voorbeeld van hoe wetenschap de sport kan dienen.

 
Toekomst

“We hebben met het AISS op dit moment een uitgebreide netwerkorganisatie opgebouwd. Sport, onderwijs en onderzoek, bedrijven en overheid hebben elkaar gevonden. Dit raamwerk willen we verder verstevigen en invullen met programma’s en projecten ten behoeve van de topsport in Nederland. AISS 2.0 is de volgende stap. Daarbij werken we ook graag samen met de andere instituten, zoals het sportcentrum van de TU in Delft. In de toekomst willen we ook met andere innovatiecentra samenwerken. Wie weet is er over tien jaar wel één nationaal sportinstituut in Nederland. Dat zou mooi zijn.”

 

 

Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2015

Logo