Harry-van-Dorenmalen-vol

Harry van Dorenmalen over we verwachten veel van Amsterdam

We verwachten veel van Amsterdam

Harry van Dorenmalen

“Zoals iedereen heb ik er allerlei associaties mee, maar waar het vooral op neerkomt is dat sport een fantastische bron van plezier is. Sport brengt mensen in beweging op allerlei niveaus, van topsport tot meer recreatieve activiteiten. Door de lage drempel omarmen mensen het snel. Hierdoor kan sport een grote impact hebben en bijvoorbeeld leiden tot verbroedering en verbinding. Kortom: sport is de drijver voor plezier, bewegen en verbinding. Zelf heb ik vroeger veel aan basketbal en tennis gedaan, maar de laatste jaren in het directeurschap bij IMB kwam daar weinig van. Gelukkig komt daar nu wat meer ruimte voor”. Harry van Dorenmalen is voorzitter van het Topteam Sport .

Sportinnovator

“Tot vorig jaar zomer was ik twaalf jaar lang directeur bij IMB en vijf jaar chairman van IBM Europa. Het is een lange tijd voor een dergelijke positie maar door omstandigheden is dat zo gegaan. Maar dan is het moment daar dat je zegt: er zijn ook andere dingen. Bijvoorbeeld het voorzitterschap van het Topteam Sport. Dit Topteam is drie jaar geleden opgericht, in opdracht van oud-minister Schippers van VWS om een kennis- en innovatieagenda rond sport op te zetten en te komen tot meer massa, focus en rendement van kennis en innovatie. Om dit te bereiken heeft het Topteam Sport het programma Sportinnovator opgezet, dat wordt uitgevoerd door ZonMw. De innovaties die voortkomen uit het programma zouden zowel de sport als de wetenschap, economie en maatschappij ten goede moeten komen.

Het doel van ons programma Sportinnovator is het opzetten van een ecosysteem, waarbij sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid met elkaar samenwerken. Want alleen dan kun je rendabele innovaties in de sport ontwikkelen en deze verder helpen. Je ziet, als je Nederland indeelt voor de sport, grofweg de volgende compositie:  NOC*NSF voor de sportbonden, de kennisinstellingen, de Sportraad vooral voor evenementen, pr en marketing en Sportinnovator voor de datatechnologie en infrastructuur.

Herijking

Voor zowel de publieke als de private sector en wetenschap, is het essentieel dat ze zichzelf keer op keer opnieuw blijven uitvinden en herijken. Dat is in de publieke sector al het geval en overheden en gemeentelijke instanties zijn daar volop mee bezig. Op het gebied van wetenschappelijke kennis en knowhow heeft Nederland een fantastische reputatie. Dat geldt ook voor de wetenschap op sportgebied, dat staat buiten kijf en wordt ook bevestigd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Maar ik vind dat die innovatieve kennis wel wat eerder op de markt, bij bedrijven en sporters, terecht mag komen. Dan kunnen individuen daar ook daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Daarmee is mijns inziens veel winst te behalen.

Daarnaast vind ik dat er nog teveel fragmentatie is in de wetenschappelijke wereld. Dat is prima in tijden dat je nog wat luxe hebt en er veel mogelijk is, maar in de huidige tijd past het beter om een duidelijke, sterkere focus te hebben. En meer samen te werken, zowel binnen de wetenschappelijke wereld als met de private en publieke sector in één sportecosysteem.
 

Met open vizier samenwerken

Hoe zou de positie van de wetenschap er in een sportecosysteem uit kunnen zien? Er zijn in Nederland meerdere, wel tien tot twaalf, bijzondere initiatieven  op wetenschappelijk sportgebied. Ik denk dat er veel te behalen valt als er wat meer samenwerking zou komen. In de sportwereld is een regionale coöperatie gebruikelijk, maar de wetenschap laat zich vooral nationaal organiseren. Binnen Sportinnovator proberen we met professionals als Cees Vervoorn de sportwetenschap in kaart te brengen, op bijvoorbeeld het gebied van bewegen, voeding en materialen. Het idee is dat organisaties veel meer met elkaar gaan samenwerken en elkaars kracht kunnen gebruiken, in plaats van dat er vooral losse ‘puntoplossingen’ zijn. Er is best wat voor nodig om meer met elkaar samen te gaan werken, om van een gesloten naar een meer open community te gaan. De manier waarop je met elkaar samenwerkt is hierbij van groot belang.

Er is uiteraard een stukje competitie gaande bij de verschillende instellingen en daar is niets mis mee; bepaalde initiatieven mogen natuurlijk hun een domein claimen. Zoals dat DSM veel op het gebied van speciale stoffen voor sportkleding kan claimen, met Tom Dumoulin en de fietsploeg Team Sunweb. En Amsterdam doet over het algemeen redelijk veel met data en digitaal, net zoals Wageningen en Papendal voor een groot deel de voedingsthema’s beheersen.

Ik geloof in een model van pre-competitieve en competitieve coöperatie. Dat houdt in dat je eerst met open vizier met elkaar moet samenwerken. Daar is voor iedereen het meeste bij te winnen. Je kunt de probleemstelling op tafel krijgen, je weet wat er te koop is in de wereld, leert hoe het in het verleden is gegaan en hoe dat nu het beste aangepakt kan worden.

Amsterdam als boegbeeld

Voor Sportinnovator zitten de eerste drie jaar erop. We hebben veel opgezet en in de tweede driejaarlijkse termijn, waar we nu inzitten, is het de bedoeling dat de samenwerking op sportwetenschappelijk gebied verder wordt gerealiseerd. Voor een goede samenwerking zijn drie dingen nodig. In de eerste plaats moet je een visie hebben waar je naar toe wil. En dat moet een realistische visie zijn. Ten tweede is er een stappenplan nodig, over hoe je daar komt en wat ieders rol daarbij is. Als derde, en dat vind ik eigenlijk nog het belangrijkste punt, is er een dynamisch leiderschap vereist, met het vermogen om mensen steeds weer te stimuleren, mee te krijgen en een perspectief te geven. Deze eigenschappen zie ik terug in Amsterdam, de stad die natuurlijk altijd rugwind heeft vanwege de vele mogelijkheden en de goede historie. Het is niet voor niets een boegbeeld waar we veel van verwachten.

Daarnaast is het belangrijk om wetenschappers te hebben zoals Cees Vervoorn, die een goede kijk hebben op de wereld, pragmatisch zijn en voor wie samenwerken een essentieel uitgangspunt is. Die in feite zelf het voorbeeld van een open ecosysteem zelf zijn”.

Voor meer informatie bezoek de website

 

 

 

Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2017

Logo