Jet-de-Ranitz-vol

Jet de Ranitz, Een compleet netwerk, geen dubbel werk

Een compleet netwerk, geen dubbel werk

Jet de Ranitz

“De kracht van sport is voor mij op een positieve manier met gezondheid bezig zijn, in contact met jezelf en je lijf. Sport kan ook voor verbinding met andere mensen zorgen. Dat geldt natuurlijk meer voor teamsporters dan mensen die op een individuele manier bewegen. Ook bij mensen met een beperking zie je de positieve impuls van sport; ze kunnen in beweging zijn en deelnemen aan de maatschappij, zonder dat het per se over hun handicap hoeft te gaan”. Jet de Ranitz is bestuursvoorzitter van Inholland.

Het stimuleren van sport

Inholland is partner in het netwerk Topsport & Onderwijs omdat wij het onder andere heel belangrijk vinden om sport te stimuleren bij onze studenten. Zeker topsporters willen we de mogelijkheid bieden om een studie te volgen naast hun sportcarrière. Daar stellen wij allerlei faciliteiten voor beschikbaar. Jaarlijks zetten we ook een van de topsporters die bij ons studeren in het zonnetje, door de Wij Inholland Topsport Award uit te reiken. Dat doen we niet alleen omdat we trots zijn op hun sportprestatie, maar ook omdat ze een voorbeeld zijn voor andere (sportende) studenten. Verder hebben we een aantal opleidingen bij Inholland, waarbij de bijdrage van sport aan een gezonde samenleving een essentieel onderdeel is van de studie. Sportkunde is daarvan de meest in het oog springende. Maar ook bij bijvoorbeeld Social Work en aanverwante studies, vinden wij het heel belangrijk om vanuit gezondheid en wat mensen wél kunnen (in plaats van niet) te redeneren. In het kader van het bevorderen van een gezonde levensstijl is sport een heel belangrijk element en vaak een krachtig middel. Daarbij is het belangrijk dat de focus niet alleen ligt op mensen die van nature hart hebben voor sport en zelf al het plezier in sport gevonden hebben. Het is juist ook zaak om te kijken hoe je mensen in beweging kunt krijgen die sport moeilijk vinden; bijvoorbeeld mensen die een beperking hebben, of om andere redenen niet toe komen aan voldoende beweging. We weten inmiddels hoe goed sport voor je welzijn is en dat het kan helpen om levensplezier te vinden. Hoe kunnen we mensen die dat nodig hebben helpen om een stap richting gezond bewegen te zetten? Een bijdrage leveren aan een gezonde samenleving is een van de speerpunten van Inholland. We leiden studenten via veel verschillende studies op als professionals die hieraan een bijdrage kunnen leveren vanuit hun specifieke expertise. Studenten Sportkunde zijn daarin een belangrijke schakel om sport te bevorderen als middel om gezondheid en een gezonde levensstijl bij mensen onder de aandacht te krijgen en te bevorderen.

Lezingenreeks

Een van de manieren die we steeds meer inzetten om mensen met sport in aanraking te brengen, is samenwerken met andere disciplines op wijkniveau. Professionals die in de wijk actief zijn (sociaal werkers, jeugdwerkers,huiswerkbegeleiders et cetera) denken vanuit hun eigen didactische achtergrond niet automatisch aan het inzetten van sport om het algemene welzijn in de wijk te verbeteren. Maar op het moment dat er in het wijknetwerk een sportkundige zit, bijvoorbeeld in de functie van buurtsportcoach, leefstijlprofessional, wordt het gemakkelijker om de verbinding met sport wél te maken. Door met elkaar samen te werken kunnen de diverse professionals ervoor zorgen dat mensen de stimulans en mogelijkheid krijgen om daadwerkelijk te werken aan een gezonde levensstijl. Daarom geloven wij in de wijkaanpak.

We willen graag de professionals die wij opleiden in de welzijnssector en de gezondheids- en welzijnsexperts waarmee wij samenwerken in de wijk, verbinden met de sport. Dat was een belangrijke reden om vanuit het lectoraat Kracht van Sport van Inholland en de Hogeschool van Amsterdam de lezingenreeks Kracht van sport in de wijk te organiseren, samen met de collega’s van het domein gezondheid, sport en welzijn van Inholland. Als studenten immers tijdens de studie al samenwerken, gaat het straks als professional ook meer vanzelf.

De vijf lezingen vonden plaats in Haarlem, waar onze opleiding Sportkunde is gevestigd. Dat is een belangrijke plek omdat daaromheen een groot netwerk zit van experts van verschillende disciplines die samenwerken in wijken in Haarlem, en de regio groot Amsterdam. Zij namen samen met studenten deel aan de discussie. De lezingenreeks was succesvol met aansprekende voorbeelden van sportinitiatieven op wijkniveau en als podium om met elkaar te spreken over hoe om te gaan met allerlei uitdagingen in de wijk. Het was inspirerend voor zowel de studenten die straks in de wijk aan het werk gaan als de professionals uit het werkveld.

De inhoud en wetenschappelijke onderbouwing van de lezingen was het werk van de betrokken lectoraten bij zowel de HvA als Inholland. Dat samenbrengen van kennis vanuit verschillende invalshoeken en opleidingen zie ik als de grote kracht van het netwerk Topsport & Onderwijs. Door op deze manier expertise bij elkaar te brengen, krijg je een behoorlijk compleet netwerk en daarmee beter zicht op de vraagstukken en de uitdagingen waar we als grootstedelijke instellingen voor staan; dat leidt tot effectievere oplossingen en voorkomt dubbel werk. Wat mij betreft gaan we daar dan ook mee door.”

 

Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2017

Logo