Joost-Kok-vol

Joost Kok, Infrastructuur sportdata

Infrastructuur sportdata

Joost Kok

“Sport en bewegen zijn belangrijke aspecten van het leven. Bewegen is net als tandenpoetsen voor je lichaam; je blijft gezond als je het goed en geregeld doet.

Sport is een onmisbaar middel om mensen gezond te houden, beter te maken, voor te bereiden op operaties. Voor mij persoonlijk springt daarnaast de data van sport er uit. Als datawetenschapper maak je mooie methoden en die wil je toepassen op dataverzamelingen. Sport is daarbij een heel interessant en vaak positief gebied. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om de prestaties van topsporters te verbeteren en je kunt mensen persoonlijk bewegingsadvies geven op grond van data.” – Joost Kok is decaan van de faculteit EWI van de Universiteit Twente (Electrotechniek, Wiskunde en Informatica) en hoogleraar Informatica en hoogleraar Geneeskunde aan de Universiteit Leiden.

Sport Data Center

“Sport Data Center (SDC) is gestart als een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden, het LUMC, de TU Delft en het sportinstituut AISS uit Amsterdam. Er zijn in Nederland heel veel centra die iets met sportdata willen doen, maar het is een te klein land om dat allemaal op individuele basis te doen. Het is veel effectiever om er gemeenschappelijk aan te werken en de sportdata-analysten met elkaar te laten praten. Met SDC willen we extra waarde toevoegen aan sportdata. Ik ben een van de initiatiefnemers van het Sport Data Center. We zijn nu ongeveer anderhalf jaar onderweg en het afgelopen jaar zijn er een heleboel projecten gestart rondom sportdata; dat varieert van bewegingsadviezen voor mensen in rolstoelen, showcases van samenwerking op het gebied van sportinnovatie en data en een project met MyLaps, waarbij we hebben gekeken naar hun enorme database met informatie over hoe mensen loopjes doen, maar ook over bijvoorbeeld de schoenen waar ze op lopen.

Een heel interessant project in 2017 was het verzamelen en analyseren van de data rond de Europese kampioenschappen vrouwenvoetbal. Het was natuurlijk  uniek dat de wedstrijden in Nederland werden gespeeld, die kans konden we niet laten lopen. Samen met de KNVB en het Topteam Sport hebben we informatie verzameld en bestudeerd. Het idee was om te kijken waarin de kampioen nou van de rest verschilt. Dat het Nederland zou zijn hadden we van te voren niet verwacht. Er hebben verschillende internationale universiteiten meegekeken en we hebben ook met een aantal bedrijven samengewerkt die specifieke tools hebben gebouwd. We hebben bijvoorbeeld de wedstrijden bekeken als een verzameling bewegende puntjes. Zo konden we bepalen waar elke speler op elk moment in de tijd was en wat er op een bepaald tijdstip gebeurde; dat op tijdstip x speler y een vrije trap op positie z nam enzovoorts. We hebben dus event data in kaart gebracht. Daardoor konden we de kans op bepaalde spelsituaties binnen een gegeven tijd bepalen. Bijvoorbeeld wat de kans is op een doelpunt of dat er een bal in het strafschopgebied komt in de komende minuten. Als je dat interactief maakt, dan kun je bekijken wat de invloed op bepaalde gebeurtenissen is als een speler zich op een andere plek bevindt, of iets harder loopt. Dat is natuurlijk interessant voor de tactiek van het spel. We konden ook bekijken of de tactiek netjes gevolgd werd en wat wel en niet goed functioneerde. We hebben allerlei loopmodellen van spelers gemaakt, die informatie geven over hoeveel tijd een speelster nodig heeft om van punt a naar b te komen binnen een bepaalde straal. Het is heel nuttige data die we hebben verzameld.
 

 

Sport Data Valley

Sport Data Valley (SDV) is een Sportinnovator initiatief van het Topteam Sport. Wij willen dat verder ontwikkelen en bouwen daarbij voort op de bestaande infrastructuur.  Het idee is om er meer dan een netwerk van partijen van te maken door een uitbreiding met links naar data en methoden, waar alle kennis op het gebied van sport en data samenkomt. De SDV is daarmee de nationale onderzoeks- en innovatie-infrastructuur rond sportdata. Het verbindt het Sportinnovator ecosysteem waar ook Sport Data Center (SDC) bij hoort.

Een van de ideeën is het vestigen van data-labs in Amsterdam, bij Thialf, de KNVB en bij de Tongelreep in Eindhoven. Het afgelopen jaar hebben we hier heel hard over nagedacht en zoals het er nu naar uitziet kunnen we Sport Data Valley het komend jaar uitrollen. Dan kunnen mensen en organisaties echt met data komen en kunnen wetenschappers samen bekijken wat er daarmee mogelijk is. Bestaande data zal vaak op een iets andere manier gestructureerd moeten worden, waardoor er allerlei algoritmes en computerberekeningen op los gelaten kunnen worden. Er komt een backoffice waar de computers staan en het frontoffice willen we bij de sporters neerzetten. We bouwen daarmee als het ware een infrastructuur voor sportdata. Daarbij gaat het niet alleen om computers en service; er horen ook labs, methoden en mensen bij die iets met die data kunnen. Door dit soort infrastructuur voor sportdata te bouwen, bieden we een heleboel mensen en organisaties de mogelijkheid om op een relatief eenvoudige en snelle manier innovatieve dingen te doen en resultaten te boeken. De analyse van sportdata is een heel effectieve manier om sporters vooruit helpen. Daarbij is Nederland een relatief neutraal land met internationaal erkende sportwetenschappers en meerdere bedrijven die wereldspelers zijn op sportdatagebied, zoals Virtuagym, MyLaps, Gracenote/Infostrada en Scisports. Daar zitten ook veel bedrijven omheen en meer dan genoeg sporters die vooruit willen. Met deze interessante mix van experts, parijen en belanghebbenden zijn goed functionerende samenwerkingsverbanden van groot belang. Dat heb je echt nodig om de domeinkennis aan de data van wetenschappers te verbinden. Daarnaast moet er uiteraard ook een verbinding met de sport zelf zijn. Wij werken er bij SDC samen met betrokken partijen hard aan om de data rond sport en bewegen zo effectief mogelijk te organiseren en benutten.”

 

Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2017

Logo