cover-louis-vertegaal

Louis Vertegaal over verbroedering in sportbeeld

verbroedering
in sportbeleid

Louis Vertegaal

“De kracht van sport is heel groot – alleen al wat het teweeg kan brengen als het gaat om de verbroedering van mensen is geweldig. In de sport vallen maatschappelijke verschillen weg en gaat het puur om de sportieve prestatie. Grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en WK’s raken ons allemaal; kijk maar wat er gebeurt als Nederland voetbalt tijdens een WK. Die betrokkenheid en dat enthousiasme vind je bij geen enkele andere maatschappelijke bezigheid.” – Louis Vertegaal is directeur Chemische en Exacte Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Kennisagenda sport

“In 2015 werd het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) uitgenodigd deel te nemen aan een bedrijvenmissie naar Japan onder leiding van Minister President Mark Rutte. Cees vervulde hierbij een bijzondere rol; hij nam een delegatie uit zijn netwerk mee op reis en overtuigde die van het belang om samen te werken aan sportonderzoek; zowel in een samenwerking met Japan (met het oog op als olympische spelen in 2020), als nationaal. Ik vond het een eer om namens NWO hieraan mee te werken. We zijn met (sport)wetenschappers, beleidsmakers, politici, financiers et cetera tijdens deze missie om de tafel gaan zitten en zijn overeengekomen dat we naast het samenwerken met andere landen in het kader van de olympische cyclus, ook in Nederland op het gebied van sport en onderzoek onze krachten moeten bundelen. Bijvoorbeeld aan de hand van een nationale kennisagenda, waarin staat wat belangrijk is en welke acties in dit kader genomen zouden moeten worden. De huidige ontwikkelingen in het kader van Data Science zijn bijvoorbeeld zó spectaculair, daar kunnen we ook in de sport veel nieuwe dingen mee bereiken.

We waren het erover eens dat we de kennisagenda met z’n allen moesten ontwikkelen, en dat hebben we ook gedaan. Vanuit NWO hebben we vaker onderzoeksprogramma’s op het gebied van sport vormgegeven, maar nog niet eerder vanuit zo’n uitgebreid ecosysteem; met kennisontwikkeling, innovatie uit die kennisontwikkeling, samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en sportorganisaties zoals NOC*NSF. Door de samenwerkingsverbanden kun je de sportwetenschappelijke ontwikkeling een stuk verder brengen dan met afzonderlijke initiatieven. We kunnen nu met meerdere partijen het geheel echt naar een hoger plan tillen; zodat we met z’n allen beter presteren, meer medailles behalen en meer positieve maatschappelijke effecten van sport bereiken zoals jonge kinderen die meer bewegen, minder obesitas et cetera.

Tijdens de reis hebben we de fundamenten gelegd voor het ontwikkelen van de kennisagenda Sport. Het afgelopen jaar is NWO samen met Topteam Sport, NRPO SIA, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF en het lectoraat van Cees Vervoorn druk bezig geweest met het verder ontwikkelen hiervan. Inmiddels is de agenda, die een aanvulling is op de innovatieagenda van het Topteam Sport van het ministerie van VWS, bijna af.”

 
 

Data Science

“Door de kennisagenda weten we wat er de komende jaren moet gebeuren op het vlak van onderzoek en sport. De agenda is vrij breed opgezet om een langere tijd mee te kunnen. De volgende stap is dat we de focuspunten van de komende paar jaar hieruit destilleren, de game changers. We hebben ervoor gezorgd dat er in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) een aparte route Sport en Bewegen is opgenomen. In die route, die Cees Vervoorn gaat trekken, gaan we nu de game changers benoemen.

Ik denk dat vooral dataverzamelingstechnieken (DIK: Data Information Knowledge) een groot verschil gaat brengen in sport en bewegen; niet alleen in topsport maar ook in breedtesport. Neem bijvoorbeeld de gegevens die schaatscoach Jac Ori bijhoudt; hoe kun je nu uit die gegevens nog meer halen dan nu gebeurt? Een mooi voorbeeld vind ik de sterrenkundigen die een heel groot veld van telescopen neer gaan zetten in Zuid-Afrika. Daarmee verzamelen ze extreem veel data. Uit die brij aan informatie moet je vervolgens wel alle belangrijke gegevens kunnen halen. Met behulp van DIK willen we uit de huidige sportinformatie meer halen, nieuwe dingen die je bijvoorbeeld kunt gebruiken in trainingsactiviteiten of het selecteren van mensen of om bij jonge kinderen te kunnen bekijken of ze wel de sport kiezen waar ze echt in kunnen uitblinken. Het gaat ons niet alleen om het beter presteren in sport; het gaat er bijvoorbeeld ook om dat mensen tot op hoge leeftijd kunnen sporten en over de maatschappelijke waarde van sport. Zulke onderzoeken moeten de komende jaren echt vorm krijgen.”


Toekomst

“De sportagenda is bijna compleet. We hebben hierover uitgebreide consultaties gehad met het onderzoeksveld, bedrijven en gebruikers zoals coaches, sporters en NOC*NSF. De gebruikers van de sportwetenschappelijke kennis zijn in contact gebracht met de onderzoekers. Steeds meer mensen en organisaties scharen zich achter onze doelstelling en staan te trappelen om aan de slag te gaan; ik zie wat dat betreft steeds meer verbroedering in sportbeleid.

We werken inmiddels ook samen met Brazilië, dat hebben we vanuit NWO opgezet. De focus ligt hierbij onder meer op samenwerking op het gebied van data science en sport. Daarnaast is het mooi om de olympische cyclus te volgen – Rio dit jaar, Tokyo in 2020 – en met de organiserende landen samen te werken aan de sportieve, maatschappelijke, sociale en economische uitdagingen die het evenement met zich meebrengt.”

 

 

Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2015

Logo