jaarverslag-topsporters-2017-neal

Neal Damen over AISS 2.0

AISS 2.0

Neal Damen

“Sport maakt een groot deel uit van mijn sociale leven. Ik ben al bijna mijn hele leven lid van allerlei  sportverenigingen; bijvoorbeeld voor basketbal, dat ik heel graag doe.  De meeste vriendschappen heb ik opgedaan binnen de sport. En dat zijn nog steeds mijn vrienden, waarmee ik bijvoorbeeld basketbal, lange fietstochten maak of tennis. Die verbinding en vriendschap zijn voor mij de kracht van sport.” – Neal Damen is manager front office bij het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS).

Erkenning

“Binnen het AISS ben ik een echte spin in het web; ik ben betrokken bij alles wat er binnenkomt en uitgaat. Ik hou bijvoorbeeld de website bij, ben verantwoordelijk voor de social media en organiseer evenementen en congressen. Nadat ik was afgestudeerd bij de studie Sport Management en Ondernemen aan de HvA heb ik een tijd bij de hockeybond gewerkt. Totdat  ik op de alumni Facebookpagina de vacature bij het AISS zag. Nu zit ik al weer ruim twee jaar hier, sinds begin 2015, met allerlei mensen die ik van mijn studie ken om de tafel.

We hebben met het AISS een onwijs netwerk in Amsterdam opgebouwd binnen de sport en de wetenschap, maar ook in het bedrijfsleven. Vanaf het afgelopen jaar was het moment aangebroken om het grote netwerk daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Hoe zorgen we ervoor dat onderzoeksresulaten niet op de plank komen te liggen, maar resulteren in een product of vervolgonderzoek? Het AISS is inmiddels aardig bekend geworden, maar we willen ook bekijken wat we voor sportonderzoekers zelf kunnen betekenen; onder andere door ze aan de praktijk te koppelen en de juiste vragen te beantwoorden. Het AISS is aan het begin van 2016 door het Topteam Sport aangewezen als een van de drie centrale ‘Sportinnovator-centra’ van Nederland. Dat was dé erkenning dat we onderzoek, bedrijfsleven en sport goed bij elkaar weten te brengen. De komende jaren zullen we samen met andere centra werken aan de ontwikkeling van een nationaal Sportinnovator-ecosysteem. Daarbij werken we nauw samen met sportorganisaties en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam.

Nieuwe visie

Het AISS heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuw meerjarenplan. We willen bijvoorbeeld een Amsterdamse onderzoeksagenda opstellen, die aansluit bij de Nationale Onderzoeksagenda. Zo kunnen we in kaart brengen waar we nou specifiek goed in zijn in Amsterdam op het gebied van sport en bewegen en waarin we toonaangevend zijn. Met die expertise willen we meer naar buiten treden en aan Nederland en de wereld laten zien wat we doen. Zodat we meer bekendheid creëren rondom het Amsterdamse sportonderzoek, want er gebeurt namelijk heel veel.

  

Bij een nieuwe ambitie hoort een nieuwe overeenkomst met de partners die bij het AISS zijn aangesloten. Hierin staat de visie onderstreept dat we in 2024 een fysiek centrum oprichten hier in Amsterdam, waarin zowel sportonderzoek, sportgeneeskunde en sportpraktijk – eigenlijk alles wat nu op sportgebied in Amsterdam plaatsvindt – op één plek zit. Een groot allesomvattend Amsterdams sportonderzoekscentrum. Het idee is dat dit centrum in het VU-kwartier gaat worden ondergebracht. Daar worden nu de gesprekken voor gevoerd.

Praktische organisatie

De eerste twee jaren van het AISS zaten we steeds met een grote groep mensen te vergaderen en overleggen. Het was goed om naar elkaar te luisteren, ideeën te inventariseren et cetera. Dat heeft veel nuttige informatie opgeleverd. Iedereen was het er op een gegeven moment mee eens dat deze ‘praatfase’ voorbij was en dat het tijd werd om echte stappen te maken. Dat betekende ook dat de organisatie praktischer moest worden, met een kleinere kern die snel en effectief kan opereren en vlugger beslissingen kan nemen. De stuurgroep is er uiteraard nog steeds, maar zet nu vooral de grote lijnen uit. Het dagelijkse management is in handen van een kleiner team, waar ik onderdeel van ben.

Lectoraten van VU-onderzoekers

Een belangrijk hoogtepunt van het jaar 2016 was de instelling van drie nieuwe lectoraten op de Hogeschool van Amsterdam: Leren en presteren in sport, Perceptueel-motorische talentontwikkeling en Innovatie in sportprestatie. De lectoren hiervan zijn allemaal VU-onderzoekers die voor een dag in de week aan de hogeschool verbonden zijn. Het initiatief om deze lectoraten in te stellen kwam bij het AISS vandaan, waar het VU onderdeel van is. Het idee hierachter is dat we het praktijkgericht onderzoek op de Hogeschool beter willen laten aansluiten op fundamenteel onderzoek aan de VU en vice versa. Alle onderzoeken van deze lectoraten vinden plaats in een van de field labs van het AISS. In de praktijk komt het erop neer dat er vooral onderzoek wordt gedaan op een trainingslocatie van een fulltime topsportprogramma. Het lectoraat Leren en Presteren in de Sport doet bijvoorbeeld veel onderzoek in sporthal Zuid, bij het CTO Vrouwenbasketball.

Reis naar Japan

Begin 2015 is het AISS uitgenodigd om de samenwerking met Japan te komen verkennen in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokyo 2020. Cees Vervoorn heeft de uitnodiging nationaal verspreid en de sport science-missie werd onderdeel van de RVO-handelsmissie naar Japan onder leiding van minister president Mark Rutte en minister Henk Kamp. Bijna heel sportwetenschappelijk Nederland was hierbij aangesloten. Het idee was in eerste instantie om een netwerk op te bouwen in Japan. Maar het bleek ook heel nuttig om in Nederland de koppen bij elkaar te steken en stil te staan bij waar we naar toe willen met het sportonderzoek in Nederland. Van daaruit is uiteindelijk de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen opgesteld, een belangrijke ontwikkeling voor sport en onderwijs in Amsterdam. In 2016 heeft het AISS in navolging van de eerste reis weer met succes een overheidsmissie sport science-missie naar Japan georganiseerd.”

 

 

Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2016

Logo