cover-onno-bieleman

Onno Bieleman over Dual careers op de Europese agenda

Dual careers op
de Europese
agenda

Onno Bieleman

"Sommige mensen kunnen uitzonderlijk talentvol bewegen en streven naar topsport. Ze inspireren daarmee anderen om te blijven bewegen. Deze cirkel van talent en inspiratie is een belangrijke kracht van sport. Jonge sporttalenten worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen. Ze hierbij te begeleiden met respect voor persoonlijke ontwikkeling, sociale context en toekomstig arbeidsperspectief, is de ware kracht van sport." – Onno Bieleman, partner Birch Consultants

Onderzoek

“Topsporter ben je een relatief klein deel van je leven. Daarnaast valt slechts een klein percentage van de ruim 120.000 Europese topatleten in de prijzen op de Olympische Spelen; de meeste sporters halen het vereiste niveau niet. Hoe zorg je ervoor dat atleten na hun topsportleven voldoende gekwalificeerd zijn om volwaardig deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt; dat ze geen opleidings- en kennisachterstand hebben? Door ze gedurende hun sportcarrière ook de kans te bieden om het maximale te halen uit hun cognitieve competenties. Die combinatie van topsport en onderwijs noemen we dual careers. Op verzoek van de Europese commissie heeft Birch Consultants samen met het lectoraat Topsport en Onderwijs en drie andere Europese partijen onderzoek gedaan naar de voorzieningen die in de verschillende Europese landen op dit gebied bestaan. Dat heeft geleid tot het rapport ‘Study on minimum quality requirements for dual careers’. Het rapport is inclusief een model van minimale vereisten voor high performance training centers, een soort checklist voor beleidsmakers waar duaal beleid, services en faciliteiten ten minste aan moeten voldoen.”


Aanpak

“Birch is adviseur in de sportsector en houdt zich onder meer bezig met (niet-sporttechnische) kennisontwikkeling, advisering, innovatie en ondernemerschap; we zijn specialist in publiek-private samenwerking. Dat past goed bij dual careers, dat over zowel de verantwoordelijkheden van de sportsector gaat als over de rol van de onderwijssector, overheden en arbeidsmarkt. Voor het EU-onderzoek zijn we in elke lidstaat op zoek gegaan naar contactpersonen die zicht hebben op wat er op het vlak van dual careers formeel of informeel is geregeld in hun land. Daarnaast hebben we een netwerk opgezet met contactpersonen bij topsportorganisaties en is er intensief overlegd met atleten en sportorganisaties. We hebben gekeken naar het systeem van dual careers en wat daarbij hoort: leiderschap en verantwoordelijkheid, beleid en organisatie, financiering, erkenning en contracteren en de impact/resultaten. Daarnaast zijn de rollen van de sport, onderwijssector, arbeidsmarkt en atleet en diens entourage bestudeerd.

Op basis van de behoeften van de topsporters hebben we een model van minimal requirements samengesteld. We hebben ook bekeken hoe je structureel op zowel nationaal, regionaal als Europees niveau kunt werken aan een dual career systeem, dat er voor zorgt dat atleten geen nadelen ondervinden van het feit dat ze aan topsport doen; dat een vrij verkeer van personen toelaat en jonge atleten de ruimte biedt om een opleiding te volgen. Een dergelijk kwaliteitssysteem kijkt naar drie zaken; de beleidsafspraken op regionaal, nationaal en Europees niveau, een kwaliteitstoets voor services en faciliteiten én inrichtingsvereisten voor trainingscentra.”

 
 

Uitdagingen

“Een van de uitdagingen tijdens het onderzoek was een model voor kwaliteit en minimale vereisten te ontwikkelen dat voor elk land inzetbaar is; hoe ver het land ook is met de ontwikkeling van dual careers. Een andere uitdaging was het vinden van contactpersonen. Het fenomeen dual career heeft niet in alle landen evenveel aandacht van beleidsmakers en bestuurders en is niet overal even goed gedocumenteerd. Het was tot nu toe vooral een zaak van nationale of regionale overheden of soms zelfs individuele bonden. Je hebt dus te maken met een versnipperd beleidsterrein en dat maakt het niet eenvoudig om bepaalde informatie boven tafel te krijgen.

Uiteindelijk hebben we van de 28 lidstaten van een stuk of drie geen of onbetrouwbare data boven tafel weten te krijgen. In sommige landen is dual careers zelfs een onbekend onderwerp. Terwijl andere lidstaten al veel doen voor topsporters, zoals zorgen dat de atleten toegang hebben tot kennis en actief geïnformeerd en gesteund worden; of dat de betrokken sportbonden en coaches hun verantwoordelijkheden nemen – net als de overheid – en dat de ouders van de meestal jonge sporters erbij worden betrokken. We zagen door heel Europa een keur aan inspirerende initiatieven voor topsporters. Zoals het Franse ‘Pacte de Performance’, dat werkgevers en topsporters met elkaar verbindt om de transitie van topsport naar arbeidsmarkt te vereenvoudigen. Of het Deense programma ‘study4player’, dat atleten een flexibele digitale leeromgeving biedt. In Duitsland werken sportbonden en scholen samen aan ‘Schulen des Sports’; Nederland heeft regionale topsportorganisaties en centra, die regionale talenten persoonlijk begeleiden in hun carrièreontwikkeling; in Spanje zijn universiteiten verplicht minimaal drie procent van de studieplaatsen te reserveren voor topsporters en Hongarije biedt scholarships aan olympische en paralympische atleten in het ‘Sport Stars’ programma en universiteiten kunnen het collegegeld kwijtschelden of reduceren.”Rapport

“Op basis van de onderzoeksinformatie hebben we een normering geformuleerd. Niet om te kunnen zeggen welke landen het wel of niet goed doen, maar om iedereen die beleidsmatig met dual careers bezig is een checklist of handvat te bieden voor minimale vereisten. Het onderzoek maakt duidelijk dat de dual career een belangrijke Europese kwestie is. Er zijn veel atleten die ook trainen in andere Europese landen. Daar maken ze vaak geen aanspraak op de aanwezige faciliteiten. Een Europees systeem met minimale vereisten voor topsporters kan daar verandering in brengen.

De EU is heel enthousiast over het rapport, dat niet alleen concludeert dat er een Europees systeem moet komen, maar ook implementatiehandvatten biedt. Het onderwerp dual career is veel nadrukkelijker op de agenda van de Europese Commissie gekomen en wij zijn gevraagd om hen te adviseren over de volgende stap in dit proces, de implementatie.”

 

 

Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2015

Logo