jaarverslag-topsporters-2017-richard

Richard Slotman over De meerwaarde van sportonderzoek

De meerwaarde van sportonderzoek

Richard Slotman

“Mijn filosofie is dat mensen door te bewegen beter in hun vel zitten, waardoor ze weerbaarder zijn. Dat is heel erg nodig in een samenleving die steeds complexer wordt en waarin iedereen zijn steentje bij moet dragen. Of dat nou privé, op je werk of in je buurt is. Zelf ben ik geen teamsporter, maar ik heb wel een actieve levensstijl. Het is belangrijk om te bewegen. Dus fiets ik naar het werk en neem liever de trap als dat kan. Daarnaast ben ik een fervent wandelaar en jogger.” – Richard Slotman is directeur van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Onderzoek vertalen naar de praktijk

“De missie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA is aan de ene kant het stimuleren van praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. Daarnaast willen we het toepassen van de kennis in het bedrijfsleven,  instellingen en het onderwijs van hogescholen stimuleren. Het lectoraat Topsport en Onderwijs van Cees Vervoorn doet met name onderzoek naar talentontwikkeling in sport. Het is belangrijk dat de resultaten hiervan zich snel vertalen naar het onderwijs en de praktijk. Die talentontwikkeling moet vooral terechtkomen bij docenten lichamelijk opvoeding, maar ook bij sportcoaches en buurtcoaches. Dat is helemaal in lijn van wat SIA beoogt: onderzoeksresultaten vertalen naar de praktijk en in dit geval, de brede sportpraktijk.

Sport als voorbeeld

Hoe kun je ervoor zorgen dat onderzoeken in het hbo, bij de hogescholen, inderdaad verder komen? Hierbij gaat het niet alleen om de kwaliteit, maar ook om de ontwikkeling en de betrokkenheid van de praktijk. Sportonderzoek kan een duidelijke voorbeeldfunctie hebben voor andere sectoren waar het allemaal iets ingewikkelder ligt. Sport wordt maatschappelijk gezien gemakkelijk herkend en het is voor iedereen duidelijk zichtbaar wat sport kan doen voor de samenleving; het is ook aansprekend en mensen herkennen zich er snel in. De manier waarop het hbo succesvol omgaat met sport en onderzoek, zou ook in andere sectoren kunnen werken. Vooral wanneer het minder goed voor te stellen is wat de impact van onderzoek op de praktijk zou kunnen zijn. Iedereen weet bijvoorbeeld wie Epke Zonderland is en kan zich voorstellen dat onderzoek hem geholpen heeft om topprestaties te leveren. Zoals dat onderzoekers in een simulatieomgeving in Leeuwarden met sensoren hebben gemeten hoe zijn bewegingsapparaat werkt. Dit was voor zijn gouden olympische medaille in London. Het is mogelijk dat de onderzoeksomgeving hem daadwerkelijk heeft geholpen om net iets beter te weten hoe hij zijn prestaties verder kan verbeteren. Net zoals de bewegingen van zwemmers met onderwatertechnieken goed te zien zijn, waardoor verbetermogelijkheden duidelijker worden. Als onderzoek en digitale technieken topsporters verder kunnen helpen om beter te presteren, kan dat natuurlijk ook voor breedtesport zo zijn; daar kunnen mensen met nieuwe apps en devices beter presteren. Maar ook de ‘gewone’ sporter die op zondag gaat hardlopen zoals ik, kan baat hebben bij nieuwe technieken. Het is duidelijk dat onderzoek en technologie een toegevoegde waarde hebben voor de sportpraktijk. En dat kan in andere sectoren ook zo zijn.

 
 

Platform

Het afgelopen jaar heeft SIA het platform Praktijkgericht Sportonderzoek ondersteund. Hierin zijn lectoren sport en bewegen verenigd, maar ook lectoren uit andere sectoren. Ze werken met elkaar samen om hun onderzoeksagenda’s landelijk af te stemmen. Doordat het bedrijfsleven en het werkveld, zoals NOC*NSF, hierbij betrokken zijn, kan er efficiënter op de vraag worden gestuurd. De samenwerking heeft onder andere geleid tot de K.A.N.S.-agenda, die een onderdeel is van de Nationale Wetenschapsagenda. Daar zijn wij erg blij mee, omdat het praktijkgerichte sportonderzoek  hiermee nóg beter op de landelijke kaart komt; het is duidelijk een onderzoeksthema waarvan Nederland moet zeggen: daarmee kunnen wij het verschil maken.

Doordat de lectoren met andere onderzoekers samenwerken verwachten wij dat onderzoek nog meer impact zal hebben op de praktijk. Bijvoorbeeld dat topsporters met al die nieuwe kennis beter zullen presteren en misschien wel meer medailles bij de Olympische Spelen halen in Tokyo. Maar ook dat er meer ontwikkeling komt in het bewegingsonderwijs, dat bijvoorbeeld kinderen die motorisch niet zo sterk zijn een actievere levensstijl ontwikkelen. Of dat ouderen door allerlei nieuwe inzichten beter, makkelijk en meer gaan bewegen. Wij zijn ervan overtuigd dat gezamenlijk sportonderzoek een meerwaarde voor de hele samenleving kan hebben.”

Meer info over het programma van Epke Zonderland:
lto-topsport-lectoraat5

Epke in de simulatieomgeving:
lto-topsport-lectoraat5

 

 

 

Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2016

Logo