Stephan-Hakkers-vol

Stephan Hakkers, Met veel plezier bruggen slaan

Met veel plezier bruggen slaan

Stephan Hakkers

Sport brengt mij ontspanning en betekent sinds mijn jeugd veel voor me. Ik ben opgegroeid in echt sportgezin, waar de trainingstijden het avondeten bepaalden. Door aanhoudende blessures heb ik als sporter zelf niet de top behaald, maar als trainer in de topsport heb ik veel leerzame ervaringen opgedaan en mooie momenten beleefd. Daarnaast heb ik in verschillende functies ervaren dat sport en bewegen een steeds belangrijkere rol spelen in onze samenleving voor gezondheid en integratie. Want sport inspireert, maakt fitter en brengt verbinding. Daarom zet ik mij met veel plezier in voor organisaties die werken met de kracht van sport zoals het lectoraat Topsport & Onderwijs, maar ook Groen Links en de John Blankenstein Foundation.” – Stephan Hakkers is onderzoeker en adviseur bij het lectoraat Topsport & Onderwijs en coördineert verschillende onderzoeksprojecten.

Nog betere samenwerking topsport en onderwijs

“Als docent op een Topsport Talentschool viel het mij op dat sporttalenten het vaak ook goed doen op school. In de topsport leer je ontzettend veel dat van grote waarde kan zijn voor het onderwijs en de maatschappij. Vanuit deze overtuiging werk ik bij het lectoraat Topsport & Onderwijs. Ik vind ook dat sport en onderwijs op een nog betere manier kunnen samenwerken. Het zijn nog te vaak aparte ‘eilanden’. Ik geniet ervan om bruggen te slaan tussen deze eilanden. De uitdagingen die een persoon op de gebieden van topsport en onderwijs kunnen elkaar goed versterken; de leerling op school en het talent op de sportclub zijn één en dezelfde persoon.

Samenwerking NOC*NSF

De afgelopen jaren ben ik vooral in het buitenland actief geweest met het adviseren van sport en onderwijs bij een optimale ondersteuning van sporttalenten en hun duale carrières. De HvA heeft in 2017 een samenwerking voorbereid en getekend met het ministerie van OCW en NOC*NSF over de combinatie van de kolom topsport en onderwijs. Het doel is een betere aansluiting van deze kolom in het onderwijs, van de basisschool tot de universiteit. Vanaf 2018 voer ik onderzoek uit in het kader van deze samenwerking. Ik vind heel leuk om de ervaring die ik elders heb opgedaan nu in eigen land een plek te geven en me in te zetten voor het Nederlandse sporttalent.

Best practices

Vanuit het lectoraat doen wij een aantal Erasmus+ projecten, zoals Innovative Clubs For Dual Careers (ICDC) en Handball 4 dual careers (H4DC). De afgelopen twee jaar ben ik in opdracht van de Europese commissie voor beide projecten op zoek geweest naar de best practices, de goede voorbeelden, op het gebied van duale carrières. Momenteel ben ik druk met het schrijven van een boek over de mooie voorbeelden die ik ben tegen gekomen, waar andere sportbonden en sportclubs hun voordeel mee kunnen doen. Zoals het olympisch trainingscentrum in Berlijn. Daar hebben ze elke middag rond lunchtijd mindfulness voor topsporters. Als je topsport uitoefent en een studie volgt heb je eigenlijk twee banen en dat kan spanning en stress opleveren. In het centrum in Berlijn leren ze daarmee omgaan, bijvoorbeeld door yoga- en visualisatieoefeningen.

Een hoogtepunt  voor mij was dat ik een paar dagen mocht meegelopen met FC Barcelona. Ik wilde zelf jarenlang profvoetballer worden en vond het een geweldige ervaring op La Messia. FC Barcelona heeft als één van de eerste clubs een speciale manager aangesteld, die verantwoordelijk is voor de duale carrières van hun sporttalenten. Ik vind het heel inspirerend – en borduur daar ook op voort in onze adviesprojecten – dat ze een coach zien als een specialist en deze in hun systeem nauw samenwerkt met een tutor. Deze tutor heeft vaak een psychologische of pedagogische achtergrond. Het hoofd Opleiding van La Messia is geen oud-voetballer, maar een bevlogen pedagoog. Daardoor wordt er veel aandacht besteed aan de pedagogische kracht van sport en de pedagogische begeleiding van talenten en coaches. Wij willen het voorbeeld van FC Barcelona doorvertalen in programma’s voor andere sportclubs en bonden. Een coach is bij de meeste clubs of trainingscentra immers ook de dual career manager. Maar coaches worden nog te vaak afgerekend op sportprestaties en dat kan in het systeem voor te veel druk zorgen. Dan kan er een enorm spanningsveld in hun rol ontstaan. Ik adviseer om er een objectieve professional naast te zetten die het maatschappelijke en sociale belang van het talent kan managen. In onze programma’s hebben we een opleiding voor deze tutoren ontwikkeld, die ze voorbereidt op het behartigen van de duale belangen van de sporter en de samenwerking met andere specialisten in de begeleidingsteam van de clubs.
 

 

H4DC-congres

In december 2017 hebben we in Amsterdam het congres ‘How can sports clubs support a talents’s dual career?’ georganiseerd. De focus lag op een verantwoorde ondersteuning van duale carrières door de sportwereld. Experts uit het werkveld legden uit hoe zij succesvolle duale carrières ondersteunen. De meest aansprekende best practices werden besproken en er waren workshops van partijen zoals Red Bull Salzburg, een sportclub die duale carrières op een innovatieve manier organiseert. Er waren presentaties van bevriende universiteiten over de opleiding van coördinatoren en trainers van duale carrières en ook van de Sportmaatschappij uit Amsterdam, een organisatie die zich inzet voor een carrière naast de topsport zodat sporters later niet in een zwart gat vallen. In het verleden zijn veel topsporters te laat begonnen met het werken aan een andere of vervolgcarrière. Gelukkig zie je in de sportwereld steeds meer aandacht voor een brede ontwikkeling en begeleiding bij belangrijke transities.  

Tijdens het congres werd het project H4DC gepresenteerd. Dit project met handbalclubs is ontstaan omdat deze sport in bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk en Zweden steeds meer semiprofessioneel wordt. Dat betekent dat de sporters naast handbal ook een andere bron van inkomsten nodig hebben. Daarom moeten ze tijdens hun handbalcarrière ook bezig zijn met studie en werk. Wij zijn ervan overtuigd dat de talenten in de sport belangrijke vaardigheden leren die goed in te zetten zijn in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Zoals zelfregulatie, time-management, jezelf motiveren en in teamverband kunnen werken. Bij H4DC kijken we naar welke competenties de sporters in handbal leren, die ze in kunnen zetten in een duale carrière. Dit gaat over handbal, maar het had ook volleybal of basketbal kunnen zijn. Er was dan ook veel belangstelling voor H4DC op het congres. Zo waren er elf betaalde (jeugd)voetbalorganisaties aanwezig. Want ook in de voetbalsport komen duale carrières steeds hoger op de agenda te staan en daarmee verandert de opleidingsvisie. Waar ik heel erg trots op ben is dat het congres vooral over het belang van het talent ging. Het congres heeft verder ook bijgedragen aan tweerichtingsverkeer tussen onderwijs en sport. Lange tijd is er vooral gekeken naar het onderwijs, hoe dat zich kon aanpassen aan het topsportprogramma van bonden en clubs. Deze keer hebben we vooral gekeken naar de verantwoordelijkheid van de sportsector en van sportclubs bij duale carrières. Dat is een mooie ontwikkeling. Sport en onderwijs staan soms ver van elkaar af en het helpt als we die werelden wat dichter bij elkaar kunnen brengen en samen kijken wat we kunnen doen om duale carrières op een betere manier te begeleiden en stimuleren.

Nieuwe projecten

Vanuit het lectoraat hebben we ook weer nieuwe Europese projecten ingediend. Bijvoorbeeld het project Scores, dat is ontstaan vanuit het idee dat coaches en managers een speciale opleiding moeten hebben binnen het duale carrièresysteem. Het project richt zich enerzijds op hoe duale carrière competenties in uiteenlopende sporten te trainen zijn. Daarnaast gaat het project over de vaardigheden en kennis waarover coaches en managers moeten beschikken om goed te kunnen functioneren in een duaal carrièreprogramma. Daarvoor willen we een minor ontwikkelen dat een stevig fundament biedt als het gaat om de opleiding van coaches en managers in sport. Duale carrières zijn nog niet sterk verankerd binnen opleidingen in de sport en dat willen we als lectoraat veranderen.”

U kunt Stephan Hakkers in zijn werk volgen op Twitter @StephanHakkers

Meer lezen over de samenwerking met NOC*NSF? Klik hier [link]

Voor informatie over de Erasmus+projecten ICDC:
KLIK-HIER

en H4DC:
KLIK-HIER

Het boek met de best practices wordt eind 2018 gepresenteerd op een dual career congres in Barcelona.

 

 

Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2017

Logo