cover-wendeline-van-lier

Wendeline van Lier over kracht van sport in vier grote steden

kracht van
sport in vijf
grote steden

Wendeline van Lier

“Onlangs heb ik de kwartmarathon van Rotterdam gelopen; ik ben geen fanatiek sporter, maar dat vind ik erg leuk om te doen. Het hebben van zo’n doel maakt het makkelijker om regelmatig te sporten. Ik hou van sport omdat je er heel fit van wordt, je hebt meer energie en bent enthousiaster en positiever. Dat gevoel gun ik iedereen. Maar sport doet meer: teamsporten leren mensen bijvoorbeeld om respect voor elkaar te hebben. En grote evenementen als de Olympische Spelen zijn leuk én interessant voor steden, bedrijven en instellingen.” – Wendeline van Lier is beleidsadviseur sport bij de gemeente Rotterdam.

Netwerk Kracht van sportevenementen

“Als beleidsadviseur houd ik me bezig met sportevenementen, topsportbeleid en de aanleg van een sportcampus in het stadionpark in Rotterdam. Ik werk mee in de organisatie ‘Kracht van sportevenementen’, die is ontstaan als gevolg van het olympisch plan. Toen het kabinet dit plan annuleerde, besloten de gemeenten Amsterdam en Rotterdam er een vervolg aan geven. Want het zou toch doodzonde zijn om zomaar alles te beëindigen wat we als steden samen in gang hadden gezet op het gebied van sport en sportevenementen? We hebben met elkaar een manifest opgesteld waarin we vier onderwerpen noteerden waarop we met elkaar wilden samenwerken: sportevenementen, onderzoek en innovatie, economisch sterke steden en talentontwikkeling.

Als eerste hebben we het thema sportevenementen opgepakt. Het ministerie van VWS en NOC*NSF sloten zich aan, evenals Den Haag, Utrecht, Eindhoven en het NBTC. Samen vormen we het netwerk ‘Kracht van sportevenementen’, dat Nederland verder wil brengen in zowel economisch als maatschappelijk opzicht via de kracht van sportevenementen. Het afgelopen jaar besloten we krachten te bundelen met het lectoraat Topsport en Onderwijs van Cees Vervoorn, door samen een lezingenreeks in de vijf grote steden te organiseren. Het uitgangspunt hierbij was dat we op regionaal en grootstedelijk niveau aandacht wilden besteden aan de kracht van sport. Wat kan sport bijvoorbeeld betekenen voor de economische of maatschappelijke ontwikkeling van een stad?”

 

 

Believers en nonbelievers

“Bij het olympisch plan zaten we vooral met de believers van de kracht van sport aan tafel. We hoefden elkaar er niet van te overtuigen dat je sport op zoveel gebieden in kunt zetten. Bij de voorbesprekingen voor de lezingenreeks hebben we daarom afgesproken om ook sprekers aan het woord te laten die niet per se gericht zijn op sportontwikkeling en de kracht van sport. Het idee was om een divers publiek aan te trekken, niet alleen mensen die al geloven in de kracht van sport. In ieder geval studenten van de niet-sportgerelateerde studierichtingen in de vijf steden, maar ook professionals van buiten de sport. We wilden believers en nonbelievers met elkaar in discussie laten gaan. Dus hebben we experts uit andere disciplines uitgenodigd om te reflecteren op wat het belang van sport kan zijn voor hun werkgebied. En we hebben de gemeenten gevraagd om hierop te reageren, bijvoorbeeld via een wethouder of iemand anders die op de hoogte is van het sportbeleid in de stad.”
 

Lezing Rotterdam

“Het thema van de lezing in Rotterdam was ‘Sport als driver voor grootstedelijke vernieuwing’ en ging onder meer over de invloed van sport op de ontwikkeling van stedelijke gebieden en de regionale economie. Lector Alexander Otgaar (Urban & Regional Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam) hield hierover een lezing. Hij is in zijn dagelijkse praktijk vooral bezig met regionale ontwikkelingen en niet zozeer met sport. In de lezing ging hij in op wat de Olympische Spelen andere grote steden hebben gebracht en wat ze voor Rotterdam zouden kunnen betekenen. Door zich te verdiepen in dit onderwerp was hij enthousiaster geworden over het benutten van sport voor stedelijke ontwikkeling. Maar doordat er in de zaal vooral studenten en genodigden zaten die al veel kennis en overtuiging hebben van de kracht van sport, ontstond er niet zo’n uitgebreide discussie na afloop als we hadden gewild.

Over het algemeen zag je in alle steden een relatief lage opkomst. Lager dan ik gewend was van de lezingenreeks in Amsterdam de jaren ervoor. Dat komt denk ik onder meer doordat de bijeenkomsten niet verplicht waren voor de studie en door de reisafstand tussen de vijf steden in combinatie met het tijdstip van de lezingen. Dat zijn belangrijke zaken om mee te nemen bij eventuele toekomstige bijeenkomsten over de kracht van sport, bijvoorbeeld op regionaal niveau. Ik ben er in elk geval van overtuigd dat de meeste mensen sport, sportevenementen en de mogelijkheden die daardoor ontstaan heel interessant vinden; ook als ze zich daar niet primair en dagelijks mee bezig houden.”

 

 

Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2015

Logo