LTO-logo-2018-Wolfgang-Stockinger

Wolfgang Stockinger over Een nieuwe uitdaging met Starting 11

Een nieuwe uitdaging met Starting 11

Wolfgang Stockinger

“Van kinds af aan is sport belangrijk voor mij en ik heb in mijn jeugd veel verschillende sporten gedaan. Later heb ik een periode professioneel gevoetbald. Ik ben dus lange tijd zeer actief geweest en daaraan dank ik mijn sterke constitutie, die goed van pas komt bij mijn veeleisende werk. Als ontspanning doe ik tegenwoordig aan trailrunning in de prachtige bergen van Salzburg waar ik woon. Sport is een mooie manier van expressie; het verheldert, geeft richting en verbindt ons met de mensen en wereld om ons heen. Hierin investeren komt zowel het individu als de gemeenschap ten goede. Sport kan ons ook helpen om op een goede manier om te gaan met zaken als sociale inclusie, intercultureel begrip en welzijn.” – Wolfgang Stockinger is oprichter en CEO bij TW1N, waarmee hij Europese organisaties adviseert over duale carrières voor topsporters.

Duale sportcarrières en STARTING 11

“Ik ben sinds 2012 bezig met duale sportcarrières en heb op verschillende manieren samengewerkt met Nederlandse organisaties die betrokken zijn bij dit onderwerp. Zes jaar lang heb ik me professioneel ingezet voor de integratie van duale topsportcarrières in de Oostenrijkse sportstructuur. Dat heeft er onder meer toe geleid dat er in Oostenrijk ongeveer 700 topsporters van 77 verschillende sporten worden ondersteund bij het opzetten van een duale carrière. Daarna zocht en vond ik een nieuwe uitdaging in TW1N. Naar aanleiding van het Europese onderzoek ‘Minimum quality requirements for dual career services’, van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), besloten Cees Vervoorn, Dennis van Vlaanderen en ik in 2017 onze kennis en krachten te bundelen ten behoeve van het verder ontwikkelen van loopbaanvoorzieningen van topsporters. Ik mag me nu dus samen met de HvA bezighouden met de Europese integratie van duale sportcarrières.

Het belang van STARTING 11

Er zijn in de EU in elke Olympische ronde meer dan 120.000 topsporters die hulp bij hun loopbaanplanning kunnen gebruiken. Slechts een klein deel van de atleten die meedoen met de Spelen kan rekenen op financiële zekerheid aan het einde van hun sportcarrière. Het overgrote deel van de topsporters heeft die zekerheid niet en heeft vaak ook geen afgeronde (beroeps)opleiding om op terug te vallen. Veel sporters hebben zich jarenlang vooral gericht op de sport en ontlenen daar hun identiteit aan. Er is weinig tot geen tijd besteed aan alternatieve beroepsmogelijkheden. Veel topsporters lopen daardoor een risico om in de problemen te raken als ze stoppen met hun sportloopbaan; psychologische problemen, werkeloosheid en zelfs alcoholisme en drugsverslaving liggen op de loer. De meeste Europese lidstaten zijn niet of slechts gedeeltelijk in staat om systematische duale carrièremogelijkheden voor topsporters te implementeren om ze voor een dergelijk lot te behoeden. Een groot deel van de betrokken sport- onderwijs- en arbeidsmarktorganisaties blijkt te weinig relevante kennis en praktische ervaring te hebben om efficiënte schema’s en structuren voor duale topsportcarrières door te voeren.
Daarom heeft de Europese Commissie in 2017 specifieke initiatieven aanbevolen om de lidstaten te ondersteunen bij de ontwikkeling van een nationaal kader voor duale sportcarrières. STARTING 11 sluit hier mooi bij aan.

ToolkitSTARTING 11

STARTING 11 loopt van januari 2019 tot december 2021 en wordt medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de EU. Een grote kracht van het project is dat het gericht is op al de drie sectoren die betrokken zijn bij duale sportcarrières: sport, onderwijs en de arbeidsmarkt. Door deze integrale aanpak kunnen we topsporters duale carrièremogelijkheden aanbieden die haalbaar zijn en daadwerkelijk gewaardeerd worden op de arbeidsmarkt.

Het doel van het project is om een kit van 11 zelf toepasbare online tools te ontwikkelen, die de implementatie van duale carrière-diensten in de EU-landen vergemakkelijkt en professionaliseert. In de kit zitten structurele en werkbare oplossingen voor de implementatie van duale carrières in de EU-landen. Hieraan werken we samen met toonaangevende Europese instituten en experts, die veel ervaring hebben met research naar en uitvoering van duale carrières. Op basis van onderzoek zullen de tools aangepast worden aan de specifieke eisen van de verschillende providers van duale carrière-diensten.

Door de keuze uit een kit met verschillende tools kunnen topsporters gedurende alle fases van hun loopbaan ondersteund worden; vanaf schoolniveau tot aan het moment dat ze stoppen met hun sportcarrière. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit allemaal zal leiden tot professionele duale carrièrewerkers, toegenomen werkgelegenheid voor oud-topsporters en dat zowel de sport, het onderwijs en de arbeidsmarkt overtuigd zijn van het nut hiervan.
 

Verloop van STARTING 11

Het project is gestart in januari 2019. Na de kick-off bij de HvA zijn we in de onderzoeksfase beland. We willen eerst helder krijgen wat de specifieke vragen van de lidstaten zijn op het gebied van duale sportcarrières. Dat doen we via een online vragenlijst die we uitzetten bij de organisaties die diensten aanbieden op het gebied van duale carrières in de sport. Daarnaast worden er focusgroep-interviews gehouden met representatieve Europese atleten. In een volgende fase zullen 11 online tools worden gecreëerd door vier gespecialiseerde expertgroepen. Tijdens de testfase zullen we deze implementeren en evalueren in samenwerking met de Europese organisaties die zich bezighouden met duale sportcarrières. Uiteindelijk zal de Europese Toolkit voor duale carrière worden geproduceerd en gepresenteerd tijdens een eindconferentie bij de HvA.

STARTING 11 wil een structurele impact maken op het duale carrière-systeem in Europa door bestaande regelgeving en onderzoek in de praktijk in te zetten. Er is de afgelopen tijd veel relevant onderzoek gedaan zoals de ‘EU Guidelines on Dual Careers of Athletes’. Wat nog ontbreekt is inzicht in de specifieke problemen waar lidstaten tegenaanlopen en wat ze daarbij zou kunnen helpen. STARTING 11 wil hier ook een verschil maken door deze problemen te identificeren en concreet te benoemen.”

Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2018

Logo